torsdag 11 oktober 2012

Märkligt med Jönköpings frikyrklighet!

Lyssnade på religionshistorikern Göran Åberg igår kväll som berättade om Jönköpings frikyrklighet, ganska så uppmuntrande, faktiskt! Föredraget handlade om hur Jönköping sedan slutet på 1800-talet kallats för Smålands Jerusalem. Såsom Israels stammar årligen drog upp till Jerusalem för att fira fest med Herren i centrum så har folk rest långvägs ifrån till Jönköping för att vara på frikykliga möten flera gånger om året. 

Även om frikyrkligheten har minskat jämfört med 1900-talets början har den dock inte avtagit sedan 1973, utan i antal har frikyrkligheten växt tillsammans med Jönköping som kommun som har hela 6 frikyrkoförsamlingar på fler än 500 medlemmar. Jönköping går alltså emot trenden i landet i stort där frikyrkligheten avtar. 
HEMLIGHETEN anar jag ligger i det att det alltjämt finns kristna som ber för sin stad och dess välgång på olika platser och jag vill uppmuntra dig att göra detsamma när du är mån om vårt Jönköping!

Utanför denna (frikykliga) kristenheten finns dock också en mängd andra religiösa grupper allt från Islam, Hinduism och mycket annat, men märkligt nog ingen judisk synagoga. 


Även denna ansamling av allt möjligt religiöst sägs vara orsak till att Jönköping alltjämt kallas för Smålands Jerusalem. Personligen anser jag dock att Jönköping på den punkten snarare påminner om den mycket religiösa staden Atén (för 2000 år sedan) som hade tempel för alla möjliga gudar då Paulus kom och förkunnade för dem den okända Guden JHVH samt Jesus Kristus som frälsaren (apg 17). Det exemplet behöver efterföljelse även nu!

fredag 5 oktober 2012

Hur många rektanglar ser du

Hur många rektanglar ser du?

Klicka och bläddra ner för att se svaret!


måndag 10 september 2012

Kreti och pleti


KRETI OCH PLETI : löst, oansenligt folk betyder det numera.
 

MEN på kung DAVIDs tid var just "kreti och pleti" beteckningen på hans personliga livvakt, som bestod av ..... just ja: filisteer! Alltså jämförbart med palestinierna nuförtiden! Det handlade dock inte om vilka filisteer som helst utan sådana som var extremt lojala mot judiska kungen DAVID, som gjorde dem till sin personliga livvakter!! Visst låter det helt otroligt, men det är sant. De måste lärt känna denna ödmjuka herdepojken som hade blivit kung och därav var beredda att offra sitt liv för denna kung. Läs gärna ett kapitel i bibeln för att lära känna denna David som ännu inte var  kung vid den tiden för att se hur han t.ex. behandlade sina män.

Vi som är hedningar från ursprung och inte judar och fått lära känna denna underbara Davids SON, Messiaskung Jesus, full av nåd och sanning, får tillhöra kreti och pleti vi också - och befinna oss i hans ständiga närhet!! - ...... om vi vill följa honom och är beredda att lida för hans namn. Han är värd det! Det finns ingen som han! Och Paulus skriver: "Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår." Rm 8:18. Vi kommer snart att få vara med honom för ALLTID! (Se 1 Tess 4:13-18)

Även NU finns det såna "kreti och pleti" i Israels krigsmakt (IDF). Läs gärna berättelsen om denna ARAB som har en hög ställning inom IDF. Blev riktigt glad när jag läste den och därav var det att jag tänkte på "kreti och pleti"....

tisdag 21 augusti 2012

Beevor's Andra Världskriget

Beevor's "Andra Världskriget" var mitt sommarläsningsprojekt. Boken hade reserverats av många så det gällde att läsa den på fyra veckor... Fördelen med att läsa denna nästan 900-sidor tjocka tegelsten på så kort tid är att man inom kort tid får en tydlig helhetsblick över de 6 år som utgjorde Andra Världskrigets epok (1939-1945). 

Mitt intryck efter att ha läst boken är att denna period mycket väl kan ha upplevts som om världens slutfas hade kommit. Skövlandet av ändlöst många människoliv,  hunger och gränslöst elände på en så stor del av jorden på grund av att några enstaka människor upphöjde sig själva och den egna gruppen till något väldigt stort för vilket allt skulle ge vika, hade helt klart apokalyptiska förtecken. I både det tyska och japanska tänkandet handlade det om en bottenlös självfixering och en skräckinjagande brist på ödmjukhet som ödelagt folk, kultur och mark. Människoliv förintades som om det gällde plågsamma mygg som man vara vill göra sig av med fast utan direkt orsak. Allt baserades på fördomar och fantasitankar. Att detta gällde judarnas mer än något annat folk under WO2 är helt uppenbart, men det gällde även

onsdag 8 augusti 2012

Illusionen om vetenskapen - Peter Stenumgaard

Med stort intresse läste jag Stenumgaards nya bok "Illusionen om vetenskapen" och jag känner igen en hel del utifrån de samtal som jag personligen fört på internet.

För att hålla fast viktiga tankar har jag härunder återgett en del tankar (oftast citat) från boken. Kanske kan även andra dra nytta av dem.
                               

I våra skolor och i samhällsdebatten lär vi ut att vetenskaplig kunskap är bevisad kunskap. Stenumgaard, själv teknologie doktor och till vardag forskningschef granskar vetenskapens betydelse och ifrågasätter vetenskapens objektivitet och ger en inblick bakom fasaderna.

I inledningen nämns Feyerabend, en känd vetenskapsfilosof, och påpekas att dennes kritik aldrig kunnat avfärdas när denne formulerar fyra myter
om vetenskapen:
1) myten om vetenskapens ofelbarhet
2) myten om vetenskapens överlägsenhet gentemot andra sätt att skaffa kunskap
3) myten att vetenskapligt arbete alltid bedrivs rationellt
4) myten om det sunda förnuftets objektiva egenskaper.

söndag 8 juli 2012

Är påfågeln designad eller inteBilden talar nog för sig, skulle jag tro!

torsdag 5 juli 2012

what does this chinese symbol mean

What does this chinese symbol mean?

I am grateful for serious answers!

Can it be somethink like reservoir, container or something like that?

onsdag 27 juni 2012

Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz

En berättelse av en son (Göran Rosenberg) om sin far.

En bok som alla borde läsa för att veta hur det var i Tyskland under 2:a världskriget. Boken beskriver hur judarna behandlades och bland dem sonens far som bodde i gettot i Polska staden Lodz. Han får stå som ett exempel på alla dessa tusentals och åter tusentals människoöden som ledde till förintelseläger varav en fanns i Auschwitz.

I boken redogör sonen sina efterforskningar om hur hans pappas liv såg ut innan han kom bort från Auschwitz, överlevde som ett stort under och efter många om och men hamnade i Sverige. Boken visar inte bara hur Nazityskarnas skräckvälde såg ut men berättar också hur det gick fortsättningsvis för denna överlevande som liksom aldrig kom till stadiet "fortlevande" utan blev kvar i att vara just överlevande och hur pappan inte kunde försona sig med att världen bara gick vidare som om inget hade hänt.. Boken vill varra ett vittne i efterskott om de vittnen som bara uppfattades som jobbiga. Det gällde tyskarna som svenskarna men, så lägger jag till, det är så vi alla faktiskt är som tillfört skada hos en annan: vi erkänner som bäst men sen vill vi gå vidare och inte stanna vid det som gick fel... Ärligt sagt känner jag igen detta även för egen del. Därför är denna bok otroligt nyttig läsning!

Berättelsen om vägen till Auschwitz är verklig skräckläsning. Att våra aktade tyska europamedborgare kunde förvandlas till medvetslösa mördare utan vidare är i det närmaste omöjligt att greppa. Första delarna i boken berättar mycket klargörande om det. Även om man tror sig veta detta så förstår man medan man läser detta att man egentligen inte riktigt visste, vidden av detta lidande har man för att kanske skydda sitt eget sinne försökt glömma. Det som sägs är bara isbergens synliga del. Verkligheten var oändligt mycket värre. Och vi behöver ta del av detta gång efter annan. Tack Göran att du tog dig an detta noggranna arbete.

Bokens fortsättning visar hur det går för far som efter några år i Sverige gifter sig med kvinnan som han trodde att han aldrig mer skulle träffa. Båda två transporterades till Auschwitz men båda valdes bort för att tjänstgöra som slavarbetare i tyska krigsindustrin. Båda slapp de därför dödsmakineriet ... De hamnar i svenska Södertälje där de försöker att leva ett nytt liv. Till en början verkar allt gå bra, men koncentrationslägrets skuggor förföljer hans far som slutligen begår självmord (1960).

Tyskland som av de allierade blev ålagt att "gottgöra" eländet de åsamkat de överlevande, gör allt för att göra det så svårt som möjligt att dessa krigsoffer faktiskt ska få pengar. Beskrivningen är skrämmande men man känner igen reaktionen från vården där fler än en fått höra att man bara simulerade för att få pengar fast man genomled odrägliga smärtor. Till det att man lider läggs då ännu en börda nämligen att bli misstänkliggjord. Hela samhället vill dessutom titta framåt och inte bakåt, men "den enda värld som de överlevande kan försonas med är en värld som skälver i sina grundvalar inför det som hänt" (253).

Boken rekommenderas starkt!