tisdag 21 augusti 2012

Beevor's Andra Världskriget

Beevor's "Andra Världskriget" var mitt sommarläsningsprojekt. Boken hade reserverats av många så det gällde att läsa den på fyra veckor... Fördelen med att läsa denna nästan 900-sidor tjocka tegelsten på så kort tid är att man inom kort tid får en tydlig helhetsblick över de 6 år som utgjorde Andra Världskrigets epok (1939-1945). 

Mitt intryck efter att ha läst boken är att denna period mycket väl kan ha upplevts som om världens slutfas hade kommit. Skövlandet av ändlöst många människoliv,  hunger och gränslöst elände på en så stor del av jorden på grund av att några enstaka människor upphöjde sig själva och den egna gruppen till något väldigt stort för vilket allt skulle ge vika, hade helt klart apokalyptiska förtecken. I både det tyska och japanska tänkandet handlade det om en bottenlös självfixering och en skräckinjagande brist på ödmjukhet som ödelagt folk, kultur och mark. Människoliv förintades som om det gällde plågsamma mygg som man vara vill göra sig av med fast utan direkt orsak. Allt baserades på fördomar och fantasitankar. Att detta gällde judarnas mer än något annat folk under WO2 är helt uppenbart, men det gällde även
tyskarnas skräckstyrda hat mot ryssarna som antydes som farliga bolsjeviker. Människor, speciellt judarna behandlades som odjur tills en del faktiskt började bete sig som sådana. Även polackarna har fått uppleva extrem orättvisa och tortyr både från ryssarnas och tyskarnas sida, något som inte ens freden eller de allierade förmådde råda bot på. 

All denna självhävdelse och hat framkallade i sin tur ny hat från de folk som blev utsatta för denna vansinniga expansionsdrift. Britterna satsade tusentals pilotliv för att bombardera varenda tysk stad med brandbomber för att kunna döda så många civila som bara var möjligt. Även denna reaktion om något förståeligt som reaktion i viss mån är ändå skrämmande. Förstörelserna och hatet, allt detta grymma onda sätt att leva ut sin vilja visar med all önskad tydlighet hur både förövarna men sedan även de som fick utstå detta lidande blev till morallösa, förintande varelser utan minsta respekt för livet. Att läsa hur varenda by i Tyskland speciellt östpreussen blev skövlat genom bränder, antalet våldtäkter följd av mord på gamla som unga har en bedövande verkan på ens känsloliv. 

Hitlers, Himmlers och Goebbels från början katolska bakgrund belystes även den som viktig för att förstå hur det kunde bli som det blev.  

Avslutningsvis tar jag med några slående citat från boken som jag ville ta fram på ett speciellt sätt:
sida 340
En tysk intendent skrev hem i juli 1942:
"I Berza-Kartuska (Polen), ...hade man föregående dag skjutit trettonhundra judar. De fördes till en sänka utanför staden. Män, kvinnor och barn tvingades där ta av sig allting och likviderades med nackskott."

"De judiska flickorna erbjöd sig åt polismännen för att försöka rädda livet. Som regel användes kvinnorna under natten och dödades på morgonen."

Från kapitel 26:
Jan 1943: Tyska sjätte armén kapitulerade utanför Stalingrad där under flera månaders strid 1,1 sovjetiska styrkor omkom samt 205.000 som ingick i tyska armén. Av de 91.000 tyska tillfångatagna överlevde endast hälften!

Varför? Jo tyskland skulle ju bli stor och "förädlad" genom att göra sig av dem som inte ingick i den ariska germanrasen .....

OBS!! En JUDISK löjtnant i den ryska armén som fungerade som tolk när väl tyskarna kapitulerat såg till att inte de sovjetiska trupperna skulle skada de tyska fångarna !!!  

Bara några veckor senare (18 febr 1943):
Tyska propagandaministern Goebbels höll ett massmöte i Berlin och åberopade tanken: "totalt krig - kort krig!" i sitt anförande och ville veta vad folket tyckte. Hela massan skrek ut att det (totalt krig) var det de ville......
"Nazistregimen hade gjort hela landets befolkning till frivilliga eller ofrivilliga medbrottslingar till dess brott och vansinne."

När jag läste om kapitlet om judarnas förintelse skrev jag några rader på facebook som en reaktion. Jag kopierar raderna :
"Har nu kommit till kapitlet om förintelsen, riktig skräckläsning, man vet, vill helst inte veta, men jag tvingar mig. Detta får vi bara inte glömma och än viktigare, vi behöver förstå hur detta socialdarwinistiska tänkande fick sådana förskräckliga resultat. Undrar du varför? Jo, om du gör människor till icke-människor! DÅ kan man hamna där! Därför ska vi slå vakt om de svaga som inte själva kan försvara sig ännu/längre, barn som gamla, funktionshindrade m.fl. Låt de få vara skyddsvärda i våra ögon, just för att de är MÄNNISKOR, skapade av Gud!"

Sida 697:

"Även det stora japanska krigsföretaget krävde grymt många soldatliv: "Man har beräknat att 60 % !!!! av de 1.740.000 japanska soldater som dog i kriget föll offer för sjukdomar och svält. De som hade övergivits av den japanska generalstaben i Tokyo tilläts inte kapitulera och skulle vara självförsörjande. De skulle ju dra vanära över Japan om de skulle ge upp...... "

Man tar sig för pannan!

Från en av de sista kapitlen citeras avslutningsvis:
"Ingen annan historisk tidsperiod erbjuder en så rik källa till studiet av ondskans dilemma, individuella och kollektiva tragedier, korrumperande maktpolitik, ideologisk skenhelighet, självförgudande befälhavare, svek, förvändhet, självuppoffring, otrolig sadism och oväntad medkänsla."