tisdag 21 augusti 2012

Beevor's Andra Världskriget

Beevor's "Andra Världskriget" var mitt sommarläsningsprojekt. Boken hade reserverats av många så det gällde att läsa den på fyra veckor... Fördelen med att läsa denna nästan 900-sidor tjocka tegelsten på så kort tid är att man inom kort tid får en tydlig helhetsblick över de 6 år som utgjorde Andra Världskrigets epok (1939-1945). 

Mitt intryck efter att ha läst boken är att denna period mycket väl kan ha upplevts som om världens slutfas hade kommit. Skövlandet av ändlöst många människoliv,  hunger och gränslöst elände på en så stor del av jorden på grund av att några enstaka människor upphöjde sig själva och den egna gruppen till något väldigt stort för vilket allt skulle ge vika, hade helt klart apokalyptiska förtecken. I både det tyska och japanska tänkandet handlade det om en bottenlös självfixering och en skräckinjagande brist på ödmjukhet som ödelagt folk, kultur och mark. Människoliv förintades som om det gällde plågsamma mygg som man vara vill göra sig av med fast utan direkt orsak. Allt baserades på fördomar och fantasitankar. Att detta gällde judarnas mer än något annat folk under WO2 är helt uppenbart, men det gällde även

onsdag 8 augusti 2012

Illusionen om vetenskapen - Peter Stenumgaard

Med stort intresse läste jag Stenumgaards nya bok "Illusionen om vetenskapen" och jag känner igen en hel del utifrån de samtal som jag personligen fört på internet.

För att hålla fast viktiga tankar har jag härunder återgett en del tankar (oftast citat) från boken. Kanske kan även andra dra nytta av dem.
                               

I våra skolor och i samhällsdebatten lär vi ut att vetenskaplig kunskap är bevisad kunskap. Stenumgaard, själv teknologie doktor och till vardag forskningschef granskar vetenskapens betydelse och ifrågasätter vetenskapens objektivitet och ger en inblick bakom fasaderna.

I inledningen nämns Feyerabend, en känd vetenskapsfilosof, och påpekas att dennes kritik aldrig kunnat avfärdas när denne formulerar fyra myter
om vetenskapen:
1) myten om vetenskapens ofelbarhet
2) myten om vetenskapens överlägsenhet gentemot andra sätt att skaffa kunskap
3) myten att vetenskapligt arbete alltid bedrivs rationellt
4) myten om det sunda förnuftets objektiva egenskaper.