tisdag 27 januari 2009

Är skapelsetro viktig?

Denna fråga har sysselsatt kristna under många år och frågan har fått olika svar.

Ganska så många kristna tycker sig kunna länka ihop skapelsetron och utvecklingsläran. En del tycker att det inte går.
Varför skulle man dock inte kunna tro att utvecklingsläran är den vetenskapliga varianten av bibelns första kapitel? Skapelseberättelsen som nämns kan man ju tolka som en poetisk berättelse och varför skulle man avkräva en bokstavlig förståelse? Det är så klart viktiga frågor som ska bemötas.

Samtidigt ska man också ta upp den motsatta fråga varför inte skapelseberättelsen kan tas på alvar. Eller också ska man ställa sig frågan varför skapelsetron ska betraktas som viktig. Det är denna fråga som jag vill ta upp här.

1) För det första lär det enligt undersökningar vara ett uppenbart hinder för ungdomar och även vuxna att tro därför att de betraktar att Bibeln måste ha fel när nu utvecklingsläran ger klart ”bevis” att livets uppkomst har gått till på annat sätt än vad gammalmodiga, outbildade bibeltroende har påstått under så många år, för har Bibeln fel på denna punkt, hur trovärdig är då resten av Bibeln?
Och låt oss vara ärliga, vem vill riskera att betraktas som oupplyst? Frågan är därför oerhört viktig om Bibelns skapelse och syndaflodsberättelse håller även för en vetenskaplig prövning. Svaret är att många välutbildade vetenskapsmän både i
Sverige och i andra länder tror att det gör det! Därför är det tragiskt att så många upplever skapelsetro som en stötesten som förhindrar dem att ge Gud en chans i sina liv. Därför måste kristna bemöda sig att fördjupa sig i vad bibelns berättelser verkligen säger för att förstå att detta är något helt annat än vad evolutionsläran står för. Skapelsetron behöver därför betonas mycket mer bland kristna!

2) För det andra är utvecklingsläran oförenlig med Bibelns Gud. Tänk, om gud skulle ha skapat genom en mångmiljons kedja av dödande, ätande, konkurrens och utslagning av de svagaste. När sedan Jesus, guds son kommer till jorden och uppmanar oss till kärlek och omsorg om de svaga, så står ju dessa saker istark motsats till varandra! Varför skall jag plötsligt ta hand om den svage, när hela min existens som art beror på att jag tidigare slagit ihjäl honom? Och inte nog med detta. Bibeln talar om för oss att döden är ett resultat av människans synd. Men hur kan den vara det? Döden har ju funnits på jorden i miljoner år innan människan trädde in på scenen. Gud blir alltså även en lurendrejare. Och varför dör Jesus på ett kors? Gör Han det för att rädda oss från döden som ju bara är Guds egen metod att skapa oss? Plötsligt är Gud också inkonsekvent. Och vem vill stå i relation till en blodtörstig, schizofren och inkonsekvent lurendrejare? Inte jag i alla fall. Evolutionsläran är totalt oförenlig med Bibelns budskap om vem Gud är.

3) Och för det tredje leder utvecklingsläran till en del ganska så otrevliga etiska konsekvenser. Enligt denna lära befinner sig ju allt liv på olika utvecklingsnivåer, allt från amöban till människan. En mycket berättigad fråga att ställa blir då om individens utvecklingsnivå har något med dess värde att göra. Svarar vi “ja” på frågan står rasismen om hörnet. Sannolikheten att alla idag levande människoraser kommit exakt lika långt i den antagna utvecklingen är ju obefintlig. Då blir tanken om alla människors lika värde ett önsketänkande istället för att konsekvent följa på den grundsyn vi har. Om vi istället svarar “nej” på frågan om värdet har med utvecklingsnivån att göra så reduceras människan till ett djur. Även om hon kommit en bit längre i utvecklingen så ger detta henne inget unikt värde i förhållande till djuren. Med utvecklingsläran som grund står vi alltså inför ett val mellan pest och kolera - antingen rasism eller en utsuddning av det unika i människovärdet tillsammans med ett överdrivet upphöjande av djur. Därför är det inte ett dugg underligt att båda dessa trender är så tydliga i vårt samhälle idag. De är bara en naturlig konsekvens av den grundsyn på vårt ursprung som vi valt. Som kristna och skapelsetroende behöver vi inte hamna i detta dilemma. Vi är alla Guds avbilder med samma värde och med ett unikt värde i förhållande till djuren. Med denna grund kan vi sedan konsekvent och effektivt bekämpa både rasism och olika former av urspårad, militant upphöjande av av djurarter.

4) För det fjärde blir tron något väldigt tveksamt om man hela tiden ska behöva sätta frågetecken när man läser bibeln. Så klart menar jag inte att säga att man ska läsa allting bokstavligt, vissa bibeldelar är ju poesi, allting är heller inte menat att tillämpa under den här tiden. Hur man ska läsa lär man helt enkelt genom att läsa utan en massa förutfattade meningar. Speciellt när andra delar av bibeln citerar skapelseberättelsen som händer vid flera tillfällen och det utifrån sammanhanget blir klart att det ska uppfattas precis så som det står då vet vi att vi är i gott sälskap när vi gör likadant. Ytterst blir det nämligen frågan om vi tror oss kunna tolka eller stryka lite hur som helst och ändå hålla fast vid frälsningsbudskapets sanning!

På grund av dessa orsaker är det viktigt med skapeletron!

En del av ovanstående tankar har jag lånat av Anders Gärdeborn

18 kommentarer:

Carl sa...

Hej Theodor!

Tack för dina tankar kring detta. Som du vet tycker jag också att denna fråga är oerhört viktig. Glad att du skriver om det!

Mvh
Carl Gustafsson

Maria sa...

Hej Theodor Det är så svårt fäör människor att förstå en kristen som tro på att Gud skapat världen och människorna. Din artikel är bra!
/Maria

Lars Rudström sa...

Theodor! Av någon grumlig orsak ställer du som kristen bibelns skapelsetro mot evolutionsläran. Varför? Du har ju din tro och vi sekulära har vår egen livsåskådning. Låt oss leva parallellt utan motsättningar. Du har din "tro" grundad på din bibel med Gamla och Nya Testamentet, jag har som sekulär humanist min "livsåskådning" baserad på det vetenskapliga "vetandet" (och livslångt tänkande och praktisk erfarenhet), så långt det nu kommit.
Sedan kan ju jag som sekulär humanist fundera mer än en gång på Första Mosebok 1:1 till 2:3 där din (och min tidigare) gud behövde sex dagar, samt Första Mosebok 2:4 till 2.25 där det allt tydligen skedde på en dag. Nu säger de flesta troende att orden om skapelsen måste tolkas bildligt och INTE bokstavligt! Annars går inte "ekvationen" ihop.
Tja, så var det med den skapelsetron! Att överflytta all biblisk tro till metafysikens utkanter blir inte särskilt "trovärdigt" för oss människor. Men som sagt, den som vill tro på övernaturliga väsen får gärna göra det för mig om ni blir lyckligare därvidlag i ert korta jordeliv.
Lev väl så länge du får leva!
Lilla Englas liv släcktes vid 10 års ålder! Tsunamins tusentals dödande av barn var lika oförlåtlig!
Mvh
Lars

Theodor sa...

Lars! Har du verkligen läst vad jag skrev? Du skriver som om du bara sett blogtiteln och sedan kört ditt lilla egna race". Jag har gett 4 huvudtankar varför det viktigt för bibeltroende att hålla fast vid skapelsetro versus evolutionstro. Du berör ingen av dem!!

Jag vill uppmuntra troende att förstå att det är viktigt med att tänka igenom konsekvensen av att välja bort skapelsetro. Budskapet vänder sig till dem! Inte till dem som inte tror alls!

Lars Rudström sa...

Theodor! Ja, jag har läst vad du skrev. En del var svårtolkat vad gällde vad du egentligen var ute efter. Men nu har du konkretiserat detta genom: "Jag vill uppmuntra troende att....".
I så fall ska jag givetvis inte störa eller förstöra det för dig. Min reaktion var sprungen ur din ansats att blanda in evolutionsteorin i de kristnas läsande och tolkande av bibelns skapelseberättelse.
Jag har nu därför med stort intresse läst ett antal nätsidor som jag kunde länka till enligt din inledning. Mats Molen vs Larhammar var ju en klockren retorikvinst till den senares (och min egen)glädje.
I din inledning säger du:"...och varför skulle man avkräva en bokstavlig tolkning?" Märkligt uttalande från din sida när du och Molen från er sida avkräver stringens i ordvalet, bevisen och tydlig konsekvens av de som stödjer evolutionsteorin.
Några små kommentarer till dina punkter:
"...många välutbildade vetenskapsmän...". Är Molen vetenskapsman? Vilka andra hänvisar du till som vetenskapsmän i den här diskussionen? Larhammar är det förvisso.

"...Skapelsetron behöver därför betonas mycket mer bland de kristna!". Så är det säkert, ni har många tvivlare till skapelseberättelsen i er kår.

".. en del ganska otrevliga etiska konsekvenser." Javisst! Evolutionsteorin visar just hur grym världen är! Naturlig och grym! Men det har ingenting att göra med "rasism". Din egen filosofiska utsvävning tydligen. Här går just rågången mellan Tro och Vetande!

"...Ytterst blir det nämligen frågan om vi tror oss kunna tolka...". Är du ute efter en total likriktning av hur det skall tolkas! Precis som katolikerna?

Nej, jag är övertygad om att ni varmt kristna inte vinner några lagrar på att misstänkliggöra den höga vetenskapen. Den är bara just i portgången till SANNINGEN! Den söker sig intensivt framåt mot fler vetenskapliga svar. Den vilar inte! Tyvärr verkar de bokstavstrogna monoteisterna göra det. Ni har ju redan alla svar. På så sätt är ni ju avundsvärda.
Mvh
Lars

Carl sa...

Nu måste jag ju bara helt enkelt kommentera detta. Särskilt när du nämner att vetenskapen söker "SANNINGEN".
Om man kikar lite på skolverkets deklaration för hur undervisningen om universums och livets uppkomst (http://www.skolverket.se/sb/d/467/a/7390) så kan man läsa ut följande:
Skolan skall också lära eleverna att förstå samspelet mellan empiriska iakttagelser och teoretiska modeller och ge dem redskap att kritiskt granska information och att sakligt värdera den.
Låter bra. Man ska kritiskt granska och värdera informationen. Men så står det:
Utomvetenskapliga föreställningar om livets uppkomst, t.ex. "intelligent design", är inte något alternativ till den vetenskapliga teorin om evolutionen som grund för skolans undervisning. Däremot är det inte förbjudet för en skola, fristående eller kommunal, att behandla t.ex. "intelligent design" i sin undervisning, men det får inte ske på ett sätt som gör anspråk på att denna föreställning skulle vara ett vetenskapligt alternativ till teorin om evolutionen. Detsamma gäller när en konfessionell skola behandlar den egna tron om skapelsen. I skolan skall inte den vetenskapliga grunden ifrågasättas av trosföreställningar. Eleverna har rätt till en saklig och allsidig undervisning.

Och vips så har man sagt ungefär att: Man ska ha en kritisk hållning och granska alla påståenden och metoder, utom evolutionsläran. Den blir liksom höjd över sådan granskning. Som om den inte får ifrågasättas. I mina ögon ser det väldigt fundamentalistiskt ut. Jag har läst väldigt många beskrivningar av observationer (alltså vetenskapliga sådana), som stöder skapelsemodellen sådan den beskrivs i bibeln, och därmed motsäger evolutionsläran. Att utestänga eleverna från denna information tycker jag också tyder på en fundamentalism. En ateistisk eller humanistisk sådan. Dvs, "Detta är sanningen och får inte ifrågasättas".

Det står också något om en värdegrund för skolan. Men återigen frågar jag: Varifrån kommer denna värdegrund om den inte har sitt ursprung ur något som står högre än människan? För vilken människa har mer rätt än andra att bestämma en sådan värdegrund?

Mvh
Carl Gustafsson

Theodor sa...

Lars! Du behöver inte hålla med mig men borde rimligtvis kunna inse att andra punkten är mycket klart stridande mot kärnan i evolutionsgrundtanken. Jag vill bara påpeka att fr o m när man som troende anammar evolutionsprinciperna så har detta stora konsekvenser för du ska uppfatta Gud! Man kan inte hålla fast vid den klassiska kärleksfulle gudsbilden som Bibeln ger oss och samtidigt hålla fast vid dödande, uppätande som skapelsemetod! Sen får alla dra sina egna slutsatser. Jag tvingar ingen, bara påpekar!

Vem som vinner debatten mellan Molen och Larhammar kan vi tydligen ha olika uppfattningar om!

Det som du tycker är märkligt i mina inledande ord om bokstavlig tolkning vill återge frågeställningar hos en del troende. Det må dock vara klart att jag genom dessa 4 punkter anser att logiken kommer att krångla något oerhört när du faktiskt gör avkall på själva berättelsen.

Punkt 3 är något som kan märkas i samhället för jämnan, Lars! Dödshjälp, abort och fler sådana frågeställningar vittnar om den punkten och har nära anknutningar till det som hänt under förintelsen!

Ytterst ... "Är du ute efter en total likriktning av hur det skall tolkas!" Nej det handlar om att man ska ta konsekvensen av det man tror. Att stryka vissa saker i Bibeln gör ju själva tron på Bibelns budskap ganska så tveksamt och subjektivt. Bibeln är sann i det den meddelar oss eller så är den inte det; i så fall kan vi strunta i den. Något där mitt emellan finns inte om man tänker efter!

Jesus sanningsanspråk "JAG ÄR SANNINGEN" är inte i linje med vetenskapens sanningsanspråk. Det är antingen det ena eller det andra! Man kan inte samtidigt äta upp kakan och ha den kvar! Så enkelt är det. Det är väldigt viktigt att alla som tror verkligen inser detta. Det är det det handlar om!

Lars Rudström sa...

Theodor! Som vanligt är du klok i dina argument, dock samtliga utgående från din bibel, inte från den verklighet vi nu lever i.
Just nu läste jag i en tidning från Galicien (norvästra hörnet av Spanien) "La Voz de Galicia" hur en djupt kristet troende svensk, M.E.T ( tidningarna här nere sätter bara ut initialerna) på sin pilgrimsgång ( 840 km) till Santiago de Compostela försökte hjälpa en beagle som blivit påkörd vid infarten till Lugo. Hunden låg mitt i vägbanan och gick till angrepp när mannen försökte hjälpa den, och mannen fick mycket allvarlig bitskador i ansiktet och armarna.
Djupt kristen,men ändå av naturen så hemskt behandlad. Jag tror inte att denne man trodde på evolutionsteorins grymma värld, men ändå ansattes han av den! Var fanns hans GODE gud just då?
Nå, detta var en parentes för att beskriva hur grym vår värld är, helt enligt evolutionsteorin. Även utan rasister, nazister, kommunister, fascister, inkvistutionen och den påvliga bannrullan.
Nej, din punkt 2 är inte underbyggd och relevant i diskussionen mellan bibelns skapelsetro vs den vetenskapliga evolutionsteorin! Men jag förstår vad du menar, de går inte ihop helt enkelt! Du är lite rädd för att kristna i en intellektuell lönndom "börjar" förstå evolutionteorins sanningar så här långt. Förståeligt!
Som vanligt: no offense!

Mvh
Lars

Theodor sa...

Lars! Du pratar om DIN verklighet! Min verklighet ser annorlunda ut och är inte begränsad av det synliga. Min verklighet grundar sig ytterst på Skriften, säkert det värsta en icke-troende kan tänka sig och jag hör etiketterna redan hagla ner .... men dem bryr jag mig inte om som du säkert redan vet. För allt guld i världen vill jag inte byta mot något annat ...

Som du förstår skriver jag som troende, inte som vetenskapsman för det är jag inte. Det betyder inte att jag skulle vara ointresserad för den världen; jag läser mycket, men grunden är och förblir Ordet som Jesus använde sig flitigt av Han också, om vilket Han även sa: "Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun." Mt4:4
Jag betraktar mig därför vara i gott sällskap att göra som Han.... :)

Naturligt blir man i vetenskapsmännens ögon ganska så betydelselös och oviktig om man intar ett sådant läge, men det gör inget. Jag har inget behov av att vara viktig i andras ögon. Så på den punkten kan vi nog vara överens! Kanske ett bra läge att avsluta här.... ;)

Lars Rudström sa...

Till Carl: Jag förstår inte vad Skolverkets skrifter har med detta att göra? Förvisso är det verket fullt av välmående tjänstemän som fortfarande hyllar socialistiska/kommunistiska protokoll, men de kan du nog utelämna här. De har fullt upp med att bevaka sina fina tjänstekontor och kommande pensioner och hoppas att Ohly blir minister feter 2010. Dock pekar du på några viktiga grundtankar som genomsyrar socialisternas egen ateism. Denna form av ateism är formad av det gamla Sovjet med boljshevisterna i spetsen.
Men nu talar vi om det moderna Europa och det bigotta USA.
Kreativisterna är ett starkt hot mot den moderna sekulära humanismen genom sina pseudovetenskapliga teoretiska angrepp.
Religion och samhällspolitik måste ha en klar rågång! Annars hamnar vi i ett "iranskt" dilemma där prelaterna tar över de demokratiska värderingarna och dess rätt.
Den svenska skolan ska överhuvudtaget inte undervisa i varken evolutionsläran eller de monoteistsika religionerna. Anledningen är enkel: låt barnen bilda sig en egen uppfattning i vuxen ålder då de fattar vad sekulära livsåskådningar resp. religioner innebär. Sluta att hjärntvätta våra barn! Även i Jönköping! Ni vuxna har ingen sådan rätt!

Lars Rudström sa...

Theodor! Tack för ärliga och kloka ord. Håller med dig, vi avslutar här. Lev väl!
Mvh
Lars Rudström

Theodor sa...

Oj... ett iranskt dilemma? Menar du verkligen Lars att Carl, jag och andra skapelsetroende kunde ställa till med ett "Iranskt dilemma" där vi skulle tvinga dig och andra att anamma våra tankar eller så tar vi ditt liv? Har du lärt känna oss så? Det låter inte särskilt klokt!
(Många muslimer i Iran blir kristna den här tiden och ju mer man förbjuder den kristna tron desto intressantare lär den bli. Dessutom kan inte sanningen stängas ute helt.... Ljuset kommer till slut att fördriva mörkret! Dock aldrig genom mänsklig makt, svärd eller Iranska metoder....)

Bättre är väl att barn lär sig de olika argumenten som båda grupper använder sig utav .... "Våld" är aldrig rätt väg att få folk att ändra sina tankar! Ju mer man förbjuder skapelsetänkandet desto intressantare lär det bli för ungdomar... Du vet väl hur det går för den förbjudna godisburken? :)

Lars Rudström sa...

Theodor! Om den svenska skolan skall informera om religion och evolutionsteorin så skall den även i så fall lägga lika mycket krut på islam, judendom, hinduism etc. Hinner de svenska lärarna detta? Har de verkligen kompetensen för detta? Knappast!
Idag får de ju inte ens be en 9-årig elev ta av sig mössan utan att få en dansk skalle som knäcker näsbenet på läraren!
Mvh
Lars

Theodor sa...

Lars! De 3 teistiska religionerna har i princip samma berättelse, så man kan begränsa sig till kristendomens, som ju varit förhärskande i Sverige i så många århundraden. De panteistiska religionerna har en mycket kortfattad berättelse utan en massa tankar kring den, så den kräver knappast någon tid! Inom ramen av religionskunskap eller samhällskunskap kan dessa saker tas upp. Man kan dela ut ett provexemplar av tidningen Genesis och kan hänvisa till deras hemsida. Allt detta behöver inte ta mer tid en låt oss säga en 2 timmarslektion! Det kan alltså inte vara problemet. Det är viljan som fattas! Och förmodligen rädslan som styr ....

Lars Rudström sa...

Theodor! Bra ide från dig. Varför inte? Nu avslutar jag denna vår diskussion.
Mvh
Lars

Carl sa...

Hmm. Skulle bara vilja tillägga lite, även om kanske ingen läser härefter.
Min hänvisning till skolverket var för att synliggöra hur fundamentalistisk humanismen/ateismen har blivit i Sverige, särskilt då m.a.p. utsprungsfrågan.
Beteckningen "pseudovetenskap" är bekväm att använda för att stämpla människor med en annan åsikt än den egna som varande icke-seriösa, och därmed slippa argumentera med fakta.
Jag har ofta läst liknande saker som att "religion och politik får inte blandas samman". Men en människas "religion" eller "världsbild" genomsyrar ju allt hon gör och tänker. Tänk om någon skulle säga: "Nä, politiker får inte ta med sin ateism in i politiken, de måste agera som om det finns en Gud och bibeln är sann". Detta uttalande skulle troligen av alla låta helt absurt, men det är den sitsen de flesta kristna politiker hamnar i.

Det är lätt att säga att skolan inte ska undervisa i religion och vetenskap, men det tycker jag vore fel. Annars får ju barnen all sin kunskap i de ämnena från TV, film, Internet och liknande, och de kanalerna är inte särskilt objektiva.

När det gäller vuxnas rätt att fostra sina barn (om det nu är det du menar) så har man all rätt i världen enligt FNs barnkonvention att fostra sina barn enligt den tro man har, så länge detta inte bryter mot lagen.
http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=6886

Angående den händelse i Spanien du nämner så säger bibeln inget om att vare sig kristna eller andra ska klara sig undan lidanden. All ondska och lidande vi ser i världen är ett direkt resultat av människans val att vända sig bort från Gud (syndafallet).

Mvh
Carl

Lars Rudström sa...

Till Carl: Jag hade avslutat denna diskussion som du ser ovan. Men eftersom ditt inlägg kom senare så må jag svara lite försiktigt.
Visst har föräldrarna all rätt att "hjärntvätta" sina barn om politisk ideologi (se gamla Sovjet, gamla NSADP i Tyskland, Nordkorea, Kina) , religionsteorier (se kreativitionismen), människovärderingar (humanismen) så mycket de vill. Men den gemensamma, offentliga delen av samhället i form av skolpliktig lag samt riksdag får inte
påverka barn med samma rätt! Hemma är en sak, det offentliga rummet som "ägs" av oss alla får inte, och har ingen laglig rätt, att påtvinga barnen viss ideologi.
Det är detta som ni monoteistiskt troende inte respekterar! Ej heller de fundamentalistiska politikerna!
Min lilla "spanska händelse" har väl inget att göra med din bibel! Jag påvisar bara att ni, inför bibeln "bokstavstrogna" anser att er gud är "Allsmäktig" och "God", men har inga svar på varför denne gud sviker sina egna! Påstår du här att denne djupt troende pilgrim hade vänt sig "bort från Gud"?
Mvh
Lars

Carl sa...

Ja, det är där vi skiljer oss en del på hur vi ser det. När det gäller ursprungsfrågorna (där evolutionsläran spelar stor roll) anser jag att det inte finns något sätt att vara helt neutral. Eller jo, man kan förstås lägga fram rena fakta utan att dra några slutsatser. Men som jag har sett det så är de enda tillåtna slutsatser som i skolan får dras av fakta av evolutionistisk karaktär. Man ser på fakta och säger ungefär: "Och av dessa fakta ser vi att allt detta måste ha kommit till av en slump". Om någon skulle säger typ: "Och av dessa fakta ser vi att allt detta måste ha sitt ursprung ur en intelligens", så slår "etablissemanget" bakut. Jag skulle vilja att man i alla fall tar bort alla "kända" fel ur läroböckerna (t.ex. idén att alla embryon "återberättar" evolutionen under utvecklingen i magen) samt att man nämner alla problem som finns (t.ex. ingen har kunnat påvisa hur det gick till när liv uppstod från icke-liv, med mycket mera). DÅ får barnen mycket större chans att själva dra slutsatser.
NÅGON form av slutsatser bör man nog ändå dra för barnen, annars måste ju varenda individ "uppfinna hjulet" själv.

Den "spanska händelsen" skrev du ovan precis efter att du nämnt att bibeln inte har verklighetsanknytning, det var därför jag trodde att du kopplade ihop de båda. Och jag påstår att det FINNS ett bra svar på varför sådana händelser inträffar. Och det är just det att HELA skapelsen "ligger under förgängelsen", dvs har blivit snedvriden på grund av de första människornas handlingar. Detta inkluderar alltså även de som är kristna. Ingen och inget är undantaget.

Låt mig ta en liknelse, påkommen i all hast. En land har en mycket god och rättvis kung, som regerar med stor välvilja över invånarna. Han ser till att de har vad de behöver och ingen behöver sakna något. Så bestämmer sig en man i landet för att han inte längre vill ha med kungen att göra. Han vill klara sig själv. Därför flyttar han, tillsammans med sin familj ut ur landet till ett land där ingen kung finns. Han får det eländigt och svårt, och detsamma gäller hans barn och barnbarn, etc, fastän inte de var med om själva händelsen. På så vis är även vi påverkade av det som hände i 1 Mos 3. Säkerligen haltar min bild på flera sätt, men det var det bästa jag kom på för tillfället.

Vänliga hälsningar
Carl