tisdag 24 juni 2014

Extremvåld inom Islam och vår reaktion på det

Ingen kan undvika att bli konfronterad med (extrem)våldet inom Islam och som stöder sig på dess skrifter. Den som sett videorna som ISIS-terrorgruppen i Iraq själv lagt ut på nätet för att sprida sina "bragder" och skräckinjaga folk kan lätt bli påmind om nazityskarnas skräckvälde under 2:a världskriget. Man behöver dock fråga sig hur man ska reagera på detta! Jag funderade kring detta utifrån ett fb-samtal som jag förde. Vi är kanske inte riktigt medvetna om vårt eget förhållningssätt. Kolla och bedöm själv var du finns i detta.

Man kanske kan urskilja olika nivåer i hur vi förhåller oss till (extrem)våld inom islam:

1) IGNORANS: man vägrar fördjupa sig i det som händer därför att:
a) man anser att det bara handlar om några mindre udda grupper och dessutom sker långt bort ifrån oss och därför inte angår oss i Sverige
b) det inte passar ens politiska agenda eller
c) man är rädd att andra ska tycka att man har felaktiga tankar och idéer och kanske kommer att SD-stämplas eller att det skadar ens image.
d) man har inte något svar alls och blir bara deppig av det när man ägnar tid åt sånt

2) INAKTIVITET: man läser artiklar, tittar på en o annan youtube video men gör inget aktivt med det som tas in och
a) resonerar att visst så här har det varit under hela historien. Ju mer vi ser desto mer väljer man bort och man avtrubbas och (för)blir likgiltig.
b) man anser sig inte själv tillräckligt duktig/kunnig att kunna göra något åt det
c) man känner sig förlamad av skräck inför detta våld, därför att man känner att man inte kan göra någonting åt det. Man känner en tilltagande ångest inför framtiden antingen för egen del eller med tanke på barn och barnbarn.

3) REAKTION: informationen man tar del av leder till bearbetning i olika former:
a) man fb-sprider aktivt det man tagit del av och lägger eventuellt till hur man känner för den informationen man delar med sig av.
b) man samlar på fakta och analyser för att använda dem i samtal med andra
c) man deltar aktivt i trådar/samtalsgrupper och delar sin avsky för våldet med likasinnade eller försöker aktivt att påverka andras attityder
d) man försöker att förstå det som sker utifrån ett ändtidens profetiskt perspektiv
e) man skickar insändare till tidningen för att väcka opinion
f) man kontaktar politiker och försöker påverka dem så att åtgärder vidtas
g) man engagerar sig politiskt för att motverka våldet
h) man stöder aktivt dem som drabbas av våldet antingen på egen hand eller genom vissa organisationer (Röda Korset, Open-Doors m.m.)
i) genom (för)bön och fasta bekämpar man själva ondskan som ligger bakom våldet.

Hur gör du? Känner du igen dig i något av det jag skrev? Saknar just din reaktion? Välkommen att reagera på det jag skrivit i en kommentar. Tror att det kan behövas fördjupade samtal om detta! Ångest är i alla fall en dålig rådgivare!