söndag 13 mars 2011

Vinner människan eller samtalet?

Visst är det bra att det diskuteras mycket på nätet om en massa saker. Nätet har gjort att vi nog diskuterar mycket mer om viktiga ämnen än förr. Nu kan man ju sitta hemma i sin ensamhet och ändå prata med hur många som helst, kanske inte alltid så djuplodande samtal men om man så vill så går det bra det också.

Under årens lopp har jag fört en del samtal på nätet om tro, evolution, skapelse och sådana ämnen där samtalet lätt kan hetta till på grund av de olika eller t o m motsatta utgångspunkterna. Alla ivrar på något sätt för sanningen, verkar det som. Det måste man ju ändå betrakta som något positivt! När det gäller att köpa/sälja saker kan det lätt finnas bedrägerier med i spelet, men när det gäller frågor kring tro, evolution och politik är det så långt jag bedömmer knappast så att någon medvetet vill lura sin meningsmotståndare. Man har helt enkelt olika världsbilder utifrån vilka man resonerar. Problemet är att alla diskuterar utifrån sin egen världsbild, en ateistisk sådan eller en teistisk eller vilken den nu kan vara. Det som låter värdefullt i den enes verklighetsuppfattning låter kanske inskränkt i den andres. Att tala om Gud kan vara oerhört viktigt för den ene, men bevis på sunt förnuft för en annan. Då kan det lätt bli skyttegravskrig. Det är lätt att inse att det nog inte leder någonvart i alla fall inte till att motståndaren blir övertygad!

avgörande 
Det finns en viktig orsak till varför det är svårt att övertyga sin meningsmotståndare. Det är ju inte bara en enkel sakfråga som allt hänger på utan det handlar om en total världsbild som då skulle behöva bytas ut. Sådant är mycket omvälvande och det kan vara orsak till stora problem inom nära relationer. Enbart om man verkligen inser att man själv i sitt inre känner sig överbevisad och tror sig klara av en helomvändning i sin världsbild kommer den att kunna genomföras. Mycket viktigare än vi nog tror är attityden som den andre bemöter oss med. Är den raljerande, förlöjligande eller är det en person som verkligen vill möta en på ett vänligt sätt. Den senare attityden gör det så otroligt mycket lättare för den man pratar med att ta till sig det man säger. Det är den kärleksfulla attityden som vinner, inte den som utmärker sig att ha de vassaste argument. Är man alltså ute efter att vinna samtalet då lär du förlora personen du pratat med. Försöker du vinna personen fast det känns att man förlorat samtalet, så kanske du ändå vunnit din samtalspartner på grund av din ödmjukhet. Detta är något många behöver tänka på när de ger sig in i samtal med andra!