torsdag 12 augusti 2010

Är Tikva något farligt?

Några personer har de senaste månaderna frågat mig hur jag ser på Tikva.
I detta inlägg vill jag bemöta denna fråga och gör detta genom att reagera på vissa textavsnitt i det mycket väl dokumenterade hemsidainlägget av Lennarts sida Bibelfokus.

allmänt

Först och främst vill jag ge uttryck för att jag är glad att människor vill tänka och reflektera själv kring saker och ting som händer inom kristenheten. Jag tycker att fler borde reflektera. Viktigast för troende är dock att vilja vara beroende av Gud i sitt reflekterande och be om rätt svar medan man försöker få insikt genom att studera Bibeln, Guds Ord. Detta betyder dock inte att vi på alla punkter alltid kommer fram till samma slutsats. Livet är alldeles för komplicerat för att kunna bedöma en sak som enbart rätt eller fel. Det finns mer än bara svart och vitt. Det kan kännas jobbigt, men verkligheten ter sig så. Återigen, man behöver lära sig att dagligen vara beroende av Guds Ande och Guds Ord för att inte hamna i något dike. Det behövs dessutom ödmjukhet att kunna ändra sig när man kanske läst andra troendes tankar och inser att man kanske missat viktiga tankar. Vi läser samma Bibel som undervisar oss om Sanningen men vi får aldrig gå så långt att vi pressar andra till att acceptera just vår bibeltolkning. Ingen av oss har patent på rätt bibeltolkning. Låt oss hellre vara ödmjuka och lyssna på varandra och be till Gud över de sakerna vi anser att de ger oss bekymmer.

Jag tänker nu ge en del kommentarer till de punkterna som finns med i Lennarts inlägg. Jag vill tillägga att jag själv är med i Kungsportskyrkan. Det betyder dock inte att jag av den anledning per automatik godtar allt som händer där, samtidigt som jag kanske har lättare att bedöma verkligheten i det här fallet. Men det får så klart andra bedöma. Gör det och reagera gärna (med sakliga skäl)!

3 Vad är Tikva?

Lennart: Man kan säga att Tikva ibland marknadsförs som ett ”kristet” alternativ till både yoga, avslappningsövningar, qigong och meditation, för det är vad Mimmi Edin själv säger till lyssnarna på Vineyard-konferensen 2009. Hon talar mot dessa andra träningsformer, men har själv liksom uppfunnit samma sak och bara satt in det i ett kristet sammanhang.

Min kommentar: Här behöver vi tänka klart. Är det så att därför att en tanke eller ett sätt att göra ingår i något som vi troende betraktar har fel källa att det därför måste vara fel i sig? Det anser inte jag. I 1 Kor 8 framgår att troende utan vidare kan få äta offerkött som har ägnats åt avgudar. Det är inte köttet som det blir fel på utan det handlar om ens samvete alt. hjärtats sinnelag.

Jag tar för givet att allt som kroppsligt händer under ett Tikvapass är något som är bra för kroppen. Det farliga kan komma in när man öppnar sig för tankar som inte är bra. Här är det lätt att man tänker lite väl svart-vitt som jag anser att Lennart gör och då kommer man lätt i en krampaktig negativ spiral. Naturligtvis är evangeliförkunnelse något som kan hjälpa en människa på riktigt. Men vårt vittnesbörd sträcker sig mycket längre än just det vi säger. Oftast lyssnar folk mer på vad vi gör än vad vi säger.
Några enkla exempel kan förtydliga hur jag tänker. En kristen lärare ”säger” antagligen en hel del bra saker till eleverna skulle jag tro. Det handlar om tankar som förmedlar respekt, uppriktigt intresse, om det som är sant och värt att tänka (Fil.4:8). Men förkunnar han evangeliet? Nja... det är väl inte så där svart-vitt där heller skulle jag tro.... Kristna är kallade att vittna om sin tro men läget lämpar sig inte alltid att göra det med ord!
Är det då fel med att försöka få kontaktytor med människor för att skapa relationer som man annars inte kommer i kontakt med. Eller tror Lennart att det bara gäller att ta flyget till Arabien, ställa sig på en pall och förkunna evangeliet. Nej så klart tror han inte det. Det behöver plöjas ordentligt innan man kan så. Dessutom behöver andligt arbete förberedas genom förbön. Jag anser att Tikva är ett bra sätt att få kontakt med människor för att göra det som är gott för alla människor som kommer dit på alla möjliga sätt. Och så ber man att Guds Ande leda ska leda instruktörerna och välsigna människor så att de blir mottagliga för evangeliet och själva vill berätta saker eller vill veta mer om verksamhetens bakgrund.

Lennart skriver : Men Tikva blir inte en kristen metod bara för att man säger att den står på kristen grund eller för att den utförs i en lokal som ägs av en församling etc. Dessutom är det ju faktiskt så, att metoder i sig, inte är Guds väg för oss. Metoder är vanligen frukt från Kunskapens träd; försök till att springa före Gud utan Gud. Är teknikerna i Tikva dessutom hämtade från Öst blir Tikva ännu mindre "kristet".

Min kommentar: Det där med metoder från kunskapens träd kan jag egentligen nog bara hålla med om. Det är dock inte det det handlar om. Ytterst gäller det att man som kristen instruktör ledd av Guds Ande lever ut Guds kärlek till de människor man möter. Man behandlar dem med respekt, man tar tid att lyssna på dem; det skapas en atmosfär där Guds kärlek genom ord från Ordspråksboken eller andra ord från Bibeln kan göra sin verkan. Inte kan väl detta vara fel?
Tänk dej följande: du åker buss genom stan och i bussen spelas mjuk musik medan en röst talar ut fraser från Ordspråksboken. Är du troende så blir du nog glad överraskad och berättar om detta för andra. Du är speciellt tacksam till Gud antar jag. Du ber säkert att människor ska bli berörda av dessa ord och ska finna Jesus som frälsare.... men nu händer precis detta under ett Tikva-pass och nu har detta helt plötsligt blivit jättefarligt? Tänk och överväg själv!

Lennart skriver: Till Tikvan finns specialskriven ”Tikva-musik” som är mycket soft och repetitiv. Musiken som spelas och det som sägs under ett Tikva-pass är mycket likt sådant jag hört på avslappningsskivor. Tikva-musiken sägs "befria människor", vilket ju är osanning. Bibeln säger att "Sanningen skall göra er fria", dvs Jesus.

Min kommentar: kollade Kungsportens hemsida om Tikva men det att musiken skulle befria kunde jag inte hitta. Det hade annars varit lite tveksamt att uttrycka sig så, kan jag hålla med om. Att man använder musik som har komponerats i egen regi är så långt jag förstått saken rätt för att slippa behöva betala STIM-avgift. Tänk i det här sammanhanget också på David som spelade på en harpa för att Saul skulle bli lugn. Bra och lugn musik hjälper helt enkelt att slappna av. Vi ska inte demonisera vanliga företeelser. Det är inte Guds väg!

4. Tikva erbjuds på konferenser

Redan tidigare i detta inlägg har jag förklarat att jag anser att Lennart tänker för mycket svart-vitt. Utifrån mitt sätt att se på saken ska man inte betrakta som något farligt och därför kan jag förstå att konferensernas ledning vill erbjuda något sådant till konferenspubliken, likväl som de accepterar att det finns ett Café på området och en godisbutik.

Med dessa kommentarer hoppas jag att ha reagerat tillräckligt för att göra klart att man kan reagera ängsligt i många situationer i onödan. Gud vill inte att vi ska leva i fruktan för en massa saker runt omkring oss. Vi ska hålla oss nära Gud och ständigt tala om för honom det som väcker frågor i oss. Han leder oss där vi går bedjande fram.
Vi ska som troende inte ana demoner och faror bakom varje träd. Då ger vi dem för mycket uppmärksamhet! Låt oss helt enkelt enligt Paulus ord pröva allt och behålla det som är gott och inte förstöra det som Gud kan använda för att människor i praktiken lär känna Frälsaren efter att ha kommit i kontakt med kristna på Kungsporten.