onsdag 4 november 2009

Vart är SK på väg? Några tankar

Det är snart ett år sedan som Reinfeldt uttryckte sin tro att kyrkklockorna skulle ringa också för homosexuella par. Vi vet hur det gick! Läste i Dagen att en ny kvinnlig biskop snart kommer att bli installerad, dessutom en riktig ärlig kvinna som lever ut sin homosexualitet med sin partner mitt i vardagen. Det kräver mod! Men när första fåret tagit sig genom stängslet så lär det bli fler... Så brukar det gå!
Sakta men säkert ändras kyrkan helt efter (folkets) regeringens direktiv....

I China finns det också en statsstyrd kyrka. Den har krav på sig att vara nationalistisk, det som predikas kontrolleras hårt av myndigheterna och barn under 18 år får inte vara med. Predikanter tillsätts av staten ....
Jag kan inte komma ifrån tanken att vi i Sverige håller på att ändra systemet åt denna riktning, där kyrkan ska leverera det staten kräver. Den nuvarande ärkebiskopen är ju i praktiken bara en välpolerad statsmarionett som bara fasadkristna kan ha förtroende för.

Man kan undra hur det skulle kunna se ut om ca 10 år! Jag fantiserar lite utifrån ärkebiskopens ställning:
Ärkebiskopen: "Vi vill gärna se att folk söker prästtjänster som lever i ett annat än ett man-kvinna-äktenskap. Vi vill visa med vårt sätt att hantera personalfrågor att vi vill ställa oss jämte verklighetsfolket som ju inte längre lever i sådana förhållanden... och därför inte ska känna att vi i kyrkan vill slå ner på dem genom att anställa präster som lever på annat sätt. Vi har fått inse att detta är ett uttryck för Guds kärlek, där vi ständigt behöver tänka om och förnyas i vårt inre. Relationer mellan män och kvinna ser vi av den anledning inte längre som något positivt att eftersträva där vi ju alla vet att sådana förbindelser bara ger anledning till gräl och meningslös diskussion i samhället. Vi vill sträcka oss efter något nytt som Herren ska visa oss. Alla ska få ingå förbindelser som de själva känner för och jag är övertygad att Gud med glädje vill välsigna vilken förbindelse det än gäller. Låt oss därför inte se ner på varandra om vi tänker olika i dessa frågor. Gud vill att vi alla blir saliga på vår egen tro".

Det låter väl fint? Orealistiskt? Att välsigna homoäktenskap i kyrkan ansågs vara orealistiskt för bara något år sedan... När väl Bibelns tankestängsel har tagits ner kan det spreta åt vilket håll som helst som anses politiskt korrekt.
Jag hänvisar dock till ett bibelord i detta sammanhang:
Upp.18:4 "Och jag hörde en annan röst från himlen säga: "Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor." Världshistorien har inte hunnit så här långt ännu, men snart är vi där!
"Den som har öron må höra!"