torsdag 22 oktober 2009

Normalms Baptistförsamling : oseriös!

Det är knappt man tror sina ögon när jag i Dagen läser om Normalmskyrkans beslut och hur det gått till!
Här finns en rätt stor baptistförsamling på 266 medlemmar i Stockholm. När ett beslut ska fattas om att människor med homosexuell läggning ska få gifta sig i kyrkan och ingå äktenskap där då är det endast 42 personer på församlingsmötet och 28 som vill genomföra förändringen kan i praktiken avgöra saken..... som om det handlade om vilken enkel praktisk fråga som helst!
Det handlar ju inte om att byta färg på kyrkan! utan på en fundamental ändring på äktenskapets innehåll och betydelse och dess förankring i Bibeln!

Dessutom lär denna baptistförsamlingen vara först ute i hela landet med att i praktiken bestämma sig i detta som frikyrkoförsamling t.o.m. före Svenska Kyrkan!

Det här tycker jag är bevis på ett mycket oseriöst förfarande. Det är för mig helt obegripligt att en sådan fråga kan avgöras som om det handlade om en fråga i någon fotbollsförening! Jo, man kan säkert ha tänkt och tyckt om frågan under lång tid, jag anar det, men tycker att man ändå skämmer ut sig kolossalt.

Nog skulle församlingen lagt bromsar i stadgarna för att förhindra att sådana grundläggande saker kan ändras så lätt. Egentligen så tycker jag att man skulle skulle bestämt sig i stadgarna att grundläggande bibliska tankar inte ska få ändras alls om inte samfundet man anslutit sig till kommit till samma ändring redan innan. Detta är ingen fråga man ändrar i som enskild församling! Det är gräsligt att man över huvudtaget kan tänka sig sådant. Historielöst!

Men om man nu tvärsemot detta ändå skulle vilja bestämma sig i sådana saker som församling då borde väl minst 70 % av församlingens medlemmar (inte närvaranden!!) vilja genomföra ändringen! Så klart ska man göra allt för att nå total samstämmighet i sådana grundläggande sakfrågor och annars välja bort förändringen om det inte går att uppnå! Jag anser att det dessutom är en stor skam att församlingen inte mangrant är närvarande när man ska bestämma sig i denna fråga och att ett fåtal på detta sätt kan genomföra sitt förslag.

Jag känner mig upprörd men samtidigt också djupt bedrövad över svensk kristenhet och dess ljumhet i dessa grundläggande frågor. Vi kristna behöver alla vända om till Gud och läsa och begrunda hans Ord! Vi behöver ödmjuka oss kristna som Daniel gjorde i Dan.9 när han bad för sitt folk. Må Gud förbarma sig över oss och utgjuta av sin ande bland oss för att vi återigen ska få förstå Herrens tankar och frukta hans ord.