onsdag 1 juli 2009

Tveksamt om homosexualitet

En diakon i Svenska Kyrkan skriver idag i Dagen att hon anser att kristna uppvisar en skrämmande brist på kunskap om homosexualitet och pläderar varmt för sin son som är homosexuell. Hon frågar sig och oss om det är synd att älska en människa av samma kön, underförstått leva i parrelation med en person av samma kön.

När man läser en sådan insändare så förstår man att det verkar finnas ett stort engagemang från mammas sida för sin son på grund av sonens tydliga utsatthet när det gäller våld och diskrimination. En riktig mamma, kan man tycka.


Visst kan man ha förståelse för hennes känslor i detta. Vem skulle inte vilja göra allt för att det ska gå bra för sin son. Förståeligt så långt, fast inte bra! Det finns nämligen även en annan sida. Mamman är diakon i SK och skriver som sådan, förmodligen utifrån hänsyn till sin son. Som diakon anses hon dock säkert ha en viss trovärdighet som gör att motsäger några av hennes blandning av tveksamma argument och känslor.

Hon börjar med att meddela oss om vetenskapliga fakta enligt henne själv. Slutsatsen ska vara att genuin homosexualitet är biologiskt betingad och hon hänvisar till Skaparen. Är det verkligen så? Där finns lite olika uppfattningar men riktigt så enkelt är det inte i alla fall. Vi får inte glömma att gayrörelsen har stora intressen i att få folk att tro att homosexualitet är lika normalt som heterosexualitet. Låt oss inte vara naiva! Forskning på det här området sker till större delen av icke heterosexuella som har stora intressen att vaska fram önskvärda resultat. Jag vet att flera homosexuella har sagt att mycket handlar om vad man bestämmer sig för på det här området. Det betyder inte att alla bara ”bestämmer sig” för det. Jag känner till en mycket trovärdig person som redan som ung troende pojke haft homosexuella känslor, där det vad jag kan bedöma inte finns anledningar att han själv valt att vara så.


Om man läser berättelsen om Lot i 1 Mos.19 så förstår man att det ju inte kan vara så att alla dessa stadsinvånare var homosexuella från början. Berättelsen visar att Sodoms män valde att leva ut sin homo/bisexualitet på ett mycket grymt sätt. Missförstå mig inte. Jag jämför inte människor som upplever homosexuella känslor med dessa grymma män i Sodom.


Hon ställer frågan om det är fel att älska (med) någon av samma kön (i en parrelation.) Ja, det är det! Svenska Kyrkan har lämnat den kristna kyrkans flertusenåriga klara tankar om att utlevd homosexualitet är synd, något som jag upplever som djupt tragiskt. Det finns mycket elände i världen som ytterst kan härledas till människans syndafall i paradiset. Utöver allt detta finns många rätt vanliga människor som aldrig gifter sig eller där man själv eller partnern på grund av sjukdom inte kan leva ut sexualiteten som andra. Ska de söka sig till annat för att kunna leva ut sin sexualitet? Bibeln är tydlig på denna punkt! Personen jag omtalade tidigare har bestämt sig för att leva i avhållsamhet. Är det något idiotiskt? Nej, jag tror inte det. Jag har stor respekt för honom. Ibland får man känslan av att livet är lika med att utleva sin sexualitet så ofta man kan och med så många man bara man vill. Det är ju en kärlekshandling? Att allt detta leder till mycket elände när det gäller aborter, HIV och annat behöver väl knappast omtalas. Jag tror att speciellt många flickor mår dåligt pga att de har sex på ett sätt som leder till psykisk förvirring, mer eller mindre tvungna av sin omgivning, pojkvän(?) och genom statlig stimulans. Det är tragiskt! Flickor: våga att säga nej!


En sista punkt! Hon skriver att det är gott att veta att vår herre Jesus inte stöter bort de som är födda med en annorlunda läggning. Det stämmer att Jesus inte stöter bort en endaste människa som vänder sig till honom. Alla är välkomna men tro mig, de som kom till Jesus fick syndernas förlåtelse och höra ”synda inte mer”. Tro inte att skökorna som hela tiden kom till Jesus fortsatte sitt liv som sköka! Jesus upprättade dem, där de andliga ledarna enbart såg ner på dem och så följde de honom!

Avslutar med ett citat där Paulus skriver bl.a. om människor som hade varit (!) utövare av homosexualitet: ”Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, 10 varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike. 11 Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande. ” 1 Kor.6:9-11