måndag 23 februari 2009

problematiserande tankefoster kring könsaborter

Det är rätt spännande att gå in på andras bloggar och känna av hur folk resonerar. När det gäller flickkönsaborter så är det intressant att se hur folk försöker komma fram till ”rätt tolkning” som i det stora hela har en positiv hållning gentemot abort. Så klart finns det en del nyanser där också. En del som vill försvara abort som en (kvinnlig) rättighet verkar förstå att det ändå kan bli problem med att bortsortera foster med kvinnligt kön. Det kan ju problematiseras utifrån jämställdheten så klart.

Fast sådana problem kan ju skapa business också! Man kan ju tänka sig att man utvecklar genimplantater eller något sådant som gör att det alltid blir barn med önskat kön. Det kostar naturligtvis några slantar att få sådana implantater men det håller ju ekonomin i rörelse får man väl lov att säga då. Beroende på vilka partier som sitter vid makten kan det ske gratis och får alla vi andra generöst bidra med några slantar för det också eller så får man bekosta det själv.

Ni som läser detta kanske irriterar er för mitt raljerande sätt att skriva om det här viktiga ämnet; det tycker jag nämligen att det är. Det är dock lika viktigt att inse att hela idén med en i princip fri abort kan härledas från Darwins och Dawkins nu mera massivt bejakade materialistiska tankefoster om att vi egentligen inte är något mer än en del slumpmässigt men ändå trevligt sammansatta atomer. Tänk att vi samtidigt kan bli så oerhört upprörda över hur andra tycker och tänker på det här området. Men hur kan nu detta plötsligt bli så viktigt när allt ytterst är så oviktigt när vi börjar eller lämnar livet? Det påminner mig om barn som inte tittat på kartongen hur pusslet ska se ut och helt enkelt trycker och pressar för att sätta ihop bitarna även om det blir lite svårt att se något mönster. Kan det möjligtvis vara så att vårt tänkande kring könsaborter har något samband med detta?

Är det då aldrig några varningslampor som börjar lysa för er som betraktar allt enbart utifrån ett materiellt plan att själva grundtanken skulle kunna vara fel? Förhoppningsvis skulle de här tankarna kunna hjälpa någon på traven....
Dagen