måndag 16 februari 2009

Förintelsen : guds straff?

Jag blir bestört över ett så öppet uttalande av en islamistisk ledare som framhäver att förintelsen var guds straff över judarna.


När man ser på bilderna från den tiden och läser detta då kan man undra hur vi människor har blivit. Denna gång är det en muslim som uttalar sig och tror sig kunna få sitta i guds domstol.

Tyvärr har det genom historien även varit en del kristna, inte minst katolska kyrkan, som yttrat sig med liknande ord.

 

Det känns vidrigt, vem nu än säger så, även om jag tycker det är än värre om kristna uttrycker sig så som ju har fått lära känna guds kärlek och fått uppdraget att leva ut den  själv.

Islam vet inget om denna gudskärlek och visar sin okunskap om Gud genom att säga så. 


Det är dock helt klart människans ondska som fått uttryck i nazityskland som åsamkat judarna en sådan våldsam plåga som  holocausten var. Återger några välkända bilder från förintelsen för att vi inte må glömma det som hänt! Dagen