fredag 20 februari 2009

Antireklam för det kristna budskapet!

Dagen rapporterar om en amerikansk sekt som i sitt korståg mot en homosexuell teaterpjäs i England förvandlat kärleksbudskap till ett hatbudskap! Sektgruppen har som devis "Gud hatar bögar". Fy! Vilken fruktansvärd antireklam för det kristna budskapet!! Omvänd er, för ...

”... genom denna handling har kommit HERRENS fiender att förakta honom ...” 2 Sam.12:14


Hade de protesterat genom att påpeka att teatergruppen behöver omvända sig och yttrat varningar, då skulle det här blivit oskrivet, men hur kan en grupp människor som antagligen läser bibelns kärleksbudskap bli så deformerade i sina attityder? Djupt tragiskt och förkastligt!! Var i bibeln finner man upprop att hata människor? Ingenstans! Att hata sina fiender är naturligt och kräver ingen kristen attityd. Älska era fiender står det dock skrivet i bergspredikan! Det må vara alla kristnas ledtråd!

11 kommentarer:

Lars Ewald Lenka sa...

Bra skrivet. Min Gud älskar alla människor och är inte exkluderande.

Man ska visserligen värna yttrandefriheten (åt båda hållen) men här handlar det i stället om ren hets mot homosexuella. De tillber inte den Gud som jag är uppvuxen med.

ett annat perspektiv sa...

Inte för att jag tror att du bryr dig, men Phelps har aldrig påstått att någon människa skall hata någon annan. Det handlar om Guds hat, Guds vrede.

Johan sa...

Att utestänga dessa människor ur landet är en konstig inställning till yttrandefrihet, men jag bryr mig inte så mycket när det kommer till familjen Phelps. Hur som helst så har Fred Phelps stöd för allt han säger i den bibel som de allra flesta kristna använder som mall för sitt andliga utövande. Det kan vara värt att tänka på.

Theodor sa...

Tack för kommentarer...

Jag förstår din tanke om guds hat, men... jag tycker ändå att Phelps tolkar okonsistent.

För det första står det inget om guds hat i nya testamentet riktat mot människor, endast mot onda gärningar. Sen vet jag ju att GT innehåller tankar som riktar sig mot människor som grupp, nämligen de som begår onda gärningar.
Ps5 säger t.ex. om gud: "De övermodiga består inte inför dina ögon, du hatar alla ogärningsmän." Så här långt kan jag hålla med faktiskt!
Men .... vilka är då de ogärningsmän som gud hatar om man vill hålla sig till GT? Är det de som lever ut sin homosexualitet? Låt oss läsa ordspråksboken 6:16-19 och läsa vilka ogärningar Gud hatar:

"16 Sex ting är det som HERREN hatar, ja, sju som han avskyr: 17 stolta ögon, en lögnaktig tunga, händer som utgjuter oskyldigt blod,
18 ett hjärta som smider onda planer, fötter som skyndar till det som är ont, 19 den som främjar lögn genom att vittna falskt och den som vållar trätor mellan bröder."

Frågan är nu var man läser i de här verserna om homosexualitet när det nu står uttryckligen att Gud hatar ett bestämt antal illdåd!

När det dock finns med saker som lögn, stolthet, de som har ont i sinnet... osv då kan man ju fråga sig vem av oss alla som kommer undan! Alla vi människor är i behov av guds nåd! Inte bara de som lever ut sin homosexualitet... Vem vågar då kasta första stenen? Phelps tydligen! Han verker ha en speciell anställning hos gud att hota med guds hat...
Det är därför att jag tycker det är förkastligt att peka ut en speciell grupp som om det vore värre än all annan osynlig otukt och lösaktighet! Så är det alltså inte!

För det andra, predikade Petrus, Johannes eller Paulus om guds hat mot vissa grupper? Nej, ingenstans i hela NT; alla behöver vända sig till gud och kan få nåd om de erkänner sina synder! Vi är alla syndare och vi alla kan få nåd och evigt liv.

Jag förstår mycket väl att denna sekt vill att människor ska bli frälsta, men att predika (guds) hat frälsar inga människor! Det är (guds) kärlek som övervinner det onda, inte (guds) hat!

För det tredje, varför åker inte Phelps till Gaza och predikar om guds hat för Hamas, för dem som älskar våld? Det står ju "HERREN prövar den rättfärdige, men den ogudaktige och den som älskar våld,
dem hatar hans själ." Ps.11:5 Varför riktar han sig enbart på en mycket speciell grupp homosexuella och inte våldsmän... Vi anar nog svaret på den frågan!

Är inte budskapet att Gud älskade världen (vari så många ogärningsmän befinner sig) att Han gav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv?
Jag begriper det inte..

ett annat perspektiv sa...

Du får läsa på lite bättre. Det står på flera ställen om Guds hat - mot människor - även i NT. T ex i Rom.9:13. Om man läser några verser efter Joh.3:16 så ser vi att Guds vrede förbliver över den som inte lyder Jesus. Bibeln inklusive NT talar mycket om Guds VREDES DOM. Saken är den att varken hat i sig och allra minst Guds hat är något ont, som måste urskuldas eller borttolkas. Så jag skulle inte hålla med om att apostlarna inte predikade Guds vrede/hat. De gjorde dom. Liksom de predikade Guds kärlek. Det finnes ingen som helst motsättning eller konflikt här. Annat för den som med begreppet Gud i själva verket menar sina egna tankar och världsbild.

Theodor sa...

Men du... nu kopplar du ihop Guds vrede och hat! Det kräver en hel del kunskaper och mognad att förstå sig på Gud på det sättet om det nu skulle vara så som du säger.... men hur klokt är det då att vända sig direkt till ofrälsta och ENBART visa upp skylt där man blir konfronterad med guds hat? Tror du de förstår budskapet? Nej om vill tala om Guds vrede - det talar bibeln om helt klart - så får man naturligtvis peka på detta, men inte utan att samtidigt peka på Guds kärlek också!! Att predika enbart guds hat är inte enligt bibeln!

Tänk dessutom på att romarbrevet är skrivet till redan troende. Det är inget som talar för att Paulus predikade om guds hat till ofrälsta! Läs hur Paulus gick till väga i Atén (Apg.17)!

Man fångar inte fisk med något inte fisken tycker om! Vi har ett fantastiskt budskap och så kommer Phelps enbart med hatbudskap. Det skapar inte något bra läge för samtal!

ett annat perspektiv sa...

Jag sade ju faktiskt att man skall också predika Guds kärlek, men att det inte är någon motsättning mellan detta och Guds hat.

Guds vrede och hat är förvisso sammankopplat. Och varför skulle mognad och kunskap vara fel? Är det inte det glättiga och lättillgängliga som skapar en ytlig och upplevelse- samt känslocentrerad (och därmed jagfixerad) religiositet? Jo, det är det.

Man kan säkert uppleva Phelps som entonig, men det handlar nog snarare om betoning. Vad Phelps säger är faktiskt också bibliskt.

Romarbrevet är liksom alla andra böcker i Bibeln skrivna till redan troende. Men allt i Romarbrevet handlar inte om troende. I Rom.12 talas det om hur Guds vrede uppenbarar sig över all orättfärdighet.

Det är knappast kärlekslöst att komma med påminnande förmaningar om syndens konsekvenser.

ett annat perspektiv sa...

*Rom.1 skall det vara!

Theodor sa...

Visst är det förfärligt mycket glättighet och ytlighet i många kristna budskap. Hela guds vilja och plan hade Paulus förkunnat för efesierna skriver Lukas i Apg 20, men jag säger det igen, för dem som var mogna att förstå det! Det hade han inte gjort på areopagen när han talade till grekerna. Läs berättelsen i apg 17 16-34. När Paulus talar ansluter han till Grekernas värld men förkunnar sedan sanningen om Jesus och att alla ska omvända sig till Gud. Även domen omnämns....

Det är dock en helt annan attityd än Phelps visar med kortfattade skylt som vittnar om att gud hatar bögar.... Och som jag tidigare sagt varför är det bara de homosexuella han vill åt? Varför åker han inte till Gaza? Nej, Phelps är otroligt ensidig, verkar glädja sig åt att få vara martyr i världen, men Petrus skriver "Vad är det för berömvärt, om ni härdar ut med att bli slagna när ni handlar orätt? Men om ni håller ut när ni får lida fast ni handlar rätt, då är det nåd från Gud."

ett annat perspektiv sa...

Håller med om att Phelps är lite väl enkelriktad. Undantagslöst alla behöver konfronteras med denna typ av allvarliga verklighet.

Men jag tycker inte att han gör något orätt ändå. Det är motivet och syftet som är det viktiga, och där ser jag faktiskt inte att Phelps skulle vara ute i fel syften.

Kanske är det dock lite omodernt att göra som han gör. Tillvägagångssättet, att provocera fram en reaktion för att ge uppmärksamhet åt budskapet, var inte så ovanligt för en sådär 50-60år sedan.

Tack för samtalet!

Anonym sa...

Theodor! Tack för ett intressant samtal om Guds vrede.

Det är verkligen bekymmersamt, att många kristna kyrkor förkunnar väldigt ytligt och fariseistiskt om olika synder. Att säga: "Gud älskar syndaren, men hatar synden." är att göra budskapet för enkelt. Jag tycker, att "ett annat perspektiv sa...", har en viktig poäng.

Lite enkelt, försoningen är ett viktigt begrepp. Det handlar om att två parter är i konflikt med varandra, människan och Gud. Om det vore så enkelt att skilja åt synden och människan, då behövs det ingen riktig försoning. Nu är det så, att synden BOR i människan och det finns inga syndfria människor i Guds ögon, endast Jesus Kristus.

Vi människor ska inte döma, domen är Guds, men det är tydligt, att människorna utan försoning i Kristus, är under Guds dom och vrede. Därför är det kristna budskapet livsavgörande, räddande. Vi får inte platta till den kristna tron som något mänskligt religiöst påfund, som vi har valt till vår livsåskådning. Nej, det handlar om liv och död.

Eftersom vi alla är syndare, även som kristna, får vi vara ödmjuka, när vi predikar dom över olika synder. Det får inte ske i fariseistiskt övermod och målet bör vara frälsningen i Kristus.

Nu är det lite faror med för stor fokusering på enstaka synder. Som ett exempel kan jag säga, att en kristen människa, som haft och kanske har spritproblem lägger lätt betoningen på alkoholfritt liv som frälsning. Frälsningen i Kristus handlar först och främst människans relation till Gud, som SEDAN återspeglas på olika livsområden och inte tvärtom.

Jag tror, att vi bör återerövra förkunnelsen om syndens allvar och den fullkomliga frälsningen i Kristus!

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis!

Hannu