torsdag 25 december 2008

Efter halaltv-diskussionen

Nu efter 7 gånger har det satts stopp för halal-tv! Det blev en skumdebatt utan dess like. Alla verkar bara prata sitt utan att lyssna på varandra. Det är säkert också mycket rädsla som finns med i debatten. Folk liksom blir rädd och tror att snart tar muslimerna över. Problemet är väl att det finns många olika aspekter i det hela som vi måste försöka hålla isär!

Det som kommer fram tydligast är hur representanterna för de som verkligen har blivit förtryckta i muslimländer vill visa sitt motstånd mot islam. De befarar att det ytterst är onda muslimska krafter som använder dessa halal-tv-tjejer för att få opinionen att ändra sig till förmån för muslimskt tänkande. Det är inte lätt att komma åt sanningen här, tror jag. Tjejerna skulle råka ut för stora svårigheter om de skulle säga att de är tvugna att bära slöja. Vi vet helt enkelt inte hur pass ärliga de är eller får vara! Just det faktum att det finns så mycket påtvingad religion inom Islam gör att detta förblir svårt. Att diskutera dessa tankar även med företrädare för islam vore ändå att föredra, bättre än att många på Aftonbladet bara spyr sin galla alt. rädsla. Och, precis som inom kristendomen finns det ju så många falanger som det är viktigt att få kunskap om så att man kan bedöma tankarna bättre. Alla vi som kommunicerar har medvetet eller omedvetet vår egna mål vi försöker uppnå med vår kommunikation. Att inte kommunicera gör dock saken bara värre, det spär på fördomar på bägge sidor. Det är helt enkelt mycket rädsla som styr, även här på båda sidorna skulle jag tro. Det är dock viktigt att förstå att de som flytt undan islamförtryck inte vet allt om islam även om det kan vara viktigt att lyssna på dem, att lyssna enbart på dem förstärker dock fördomarna helt klart och allt blir bara svart-vitt!


Om man nu vet att det förhåller sig så blir det lättare att lyssna på Halal-tv-tjejerna. Varför ska man ha superkrav på dem när det gäller intellekt? Låt de vara sig själva! Okay, vi vet visserligen inte huruvida de verkligen kan/får göra det, men alla vi andra påverkas ju också av att folk ser oss, läser det vi skriver?

Varför ska folk inte få säga sitt? Är vi rädda för att bli påverkade och bli som de? Eller tror vi att vi skulle nog klara det men inte alla de andra! Vilken grund har vi för en sådan tanke? Naturligtvis får vi varna andra om vi tror att andra löper risk; inget fel med det, men att tysta ner motståndare helt och hållet försätter dem i ett bra läge för att kunna sprida sina tankar och idéer. Då är det bättre att hålla koll på dem, ta diskussionen för att möta deras argument med dina/våra. Det jag vill komma fram till är att vi är alldeles för rädda att ta diskussionen. Eller också är vi ytterst inte så säker på att våra argument håller i debatt med andra. Men visa i alla fall respekt då! Om vi nu tror att våra tankar är så överlägsna då får vi väl bemöta deras argument med våra och om de är så mycket bättre får vi säkert gehör! Att vara ärlig med det man vill och står för är enligt min uppfattning alltid bäst. Det skapar respekt och förtroende och tar bort ogrundade fördomar.

Min egen åsikt
Jag har med stort intresse tittat på halal-tv. Som icke-muslim tyckte jag att det var mycket intressant att höra hur de här muslimska tjejerna tyckte och tänkte utifrån sin muslimska tro utan att för den delen prata religion. Att det sen måste vara klart för sekulära att en muslim inte bara tänker som en muslim på fredagar utan att hela livet styrs utifrån islamtänkandet borde vara självklart. Allt annat vore inkonsekvent! Sekulära vill väl själva vara konsekvent i att vara sekulär? Då ska man inte vara förvånad att andra är så också. Visa respekt för det! Ingen tvingar väl dig att ha samma uppfattning?

Något annat som jag tyckte var bra var att det blev klart att dessa muslimska tjejer ändå tänker och tycker olika! Muslimer är inte likadana allihopa precis som inte vi andra troende eller sekulära kan dras över en kam.

En av de viktigaste tankarna som kom fram i debatten efteråt var att tänkandet bland de sekulära så helt upptas av sina egna allt för självklara åsikter om att sekulärt är det som är rätt, allt annat är det som är fel. Att se det som sitt uppdrag att se till att andra som tänker annorlunda får minst möjliga chans att påverka andra är minst sagt lite skumt. Och tänk så odemokratiskt! Vem ger dem rätt att bestämma så över andra? Malm som ju inte kan beskyllas för att vara speciellt religiös hade en klar poäng när han beskyllde Devrim Mavi för odemokratiskt tänkande när hon ville att endast sekulära skulle få bestämma samhällsprogram! Vilken självgodhet! Troende verkar få finnas till (än så länge) bara de håller sig i det fack vi placerat de i: "religionsfacket". Sen läste jag hon enligt svt är chefjournalist för Dagens Arena. Jag blev irriterad på henne eftersom hon som utbildad journalist var absolut sämst på att lyssna på andra. Hon bara pratade i munnen på andra! Fy vad jobbigt! Vet inte om andra tyckt som jag men när jag tittade på Dagens Arena så framgick det att Nisha Basara är chefredaktör nu (se bild bredvid). Fick hon lämna?


För dig som inte sett eller vill se programmen på nytt finns följande länkar tillgängliga:

Halal-tv alltså om klassamhället, manligt och kvinnligt, skönhetsideal, alkohol, sex, kostnad för invandring och sport. Dessutom kan du se på diskussionen i efterskott: efter-halal-diskussion.

Här läser du vad aftonbladet skrev om halal-tv.