söndag 9 november 2008

Vill svenska folket ha könsneutrala äktenskap?

Att veta att andra ser eller lyssnar på oss har stor betydelse för vad vi säger eller gör. Det kan vara jobbigt att känna sig iakttagen, man känner sig inte fri att göra eller säga det man innerst inne vill säga eller göra.
Sådant är så klart på gott och ont. När potentiella tjuvar vet att butikspersonalen går runt i butiken eller ser att butiken använder sig av videokameror är chansen att de stjäl saker från butiken betydligt mindre än när de vet att ingen iakktar dem. Då drar jag slutsatsen att någon form av social kontroll är något gott. Vissa hjälps ju på det sättet att inte stjäla.

Att det också kan vara på ont må illustreras av följande:
När politiker ska säga vad de tycker i känsliga frågor typ "könsneutrala äktenskap" då kan det vara avgörande huruvida andra hör eller kan få vetskap om vad de sagt eller tyckt till i ett visst ämne. Då kan det alltså hända att de säger sig tycka en sak för att de vet att de förväntas reagera på ett visst sätt. Gör politikern inte det då blir det problem med de som tycker sig ha stort intresse att lagen ändras på en viss punkt. I frågan om könsneutrala äktenskap handlar det om den lilla HBT-lobbygruppen som mycket effektivt har klarat koststycket att påverka den allmänna opinionen i den för dem önskade riktningen.

För politiker är det som vi alla vet viktigt att de bedöms positivt i medierna. Chansen att en politiker säger vad han verkligen tycker är därför inte alltid så lätt att veta. Både partipiskan och hur man omtalas i medierna kan ju tvinga fram en viss åsiktsyttring utan att man för den delen verkligen tycker så!

När vanligt folk tillfrågas om sina åsikter i detta ämne kan det kännas skämmigt att säga hur man verkligen tycker, det kan ju kännas otrevligt att veta att intervjuaren vet att Sven J. i staden B har en åsikt som (han tror att) så många andra tycker är "fel". Då är det lätt att man svarar som man förväntas reagera.
Betydligt mer sanningsenligt lär det vara när man kan rösta anonymt. Det finns olika enkäter på nätet där man kan svara på frågor där ingen vet hur man har svarat. Chansen att man då svarar i enlighet med vad man verkligen tycker är betydligt större!
Jag kom på dessa tankar när jag såg information om sifos mätning (SvD 21 jan-08) och GP's nätenkät i denna fråga. Som det ser ut nu lär bara KD rösta mot Regners förslag, fast 29% av befolkningen tydligen är mot könsneutrala äktenskap.

Ännu större blir skillnaden när vi får syn på GP's undersökning nu i dagarna, där läsarna har möjlighet att reagera på frågan om Sverige borde tillåta könsneutrala äktenskap.
En titt på GP's enkät visar att det i skrivande stund faktiskt finns fler som inte vill ha någon lagändring än de som säger "ja, det är på tiden".
Då kan man alltså undra om lagändringen verkligen borde bli av. Det ser i alla fall ut att en liten lobbygrupp har påverkat oss i största allmänhet på ett sådant sätt att vi alla börjat tro att den eftersträvade lagändringen är något som svenska folket vill! Det är berättigat att ifrågasätta detta nu!

7 kommentarer:

Carl Gustafsson sa...

Tack för tipset! Jag röstade igår. Såg strax därefter att "Nej"-sidan var uppe i runt 70% !!
Idag verkar de dock ha tagit bort röstningsfunktionen. Antingen har tiden gått ut, eller så var de inte nöjda med resultatet??

Mvh
Carl

Anonym sa...

Svenska kyrkan är numeraa skild från staten. Vilket rimligen då borde innebära att kyrkans "män" beslutar i ärenden som rör den kyrkliga ordningen på alla punkter.
Att politiker som i de flesta fall inte ens är kyrkligt intresserade skall, trots avskiljandet från staten, ha beslutanderätt anser jag helt fel och oacceptabelt.
Den svenska kyrkan skulle vinna mycket på att verkligen jobba för en ändring på den punkten. Det gagnar aldrig en religion att modernisera sig så att den gamla stukturen faller bort och ersättas av en populärvariant.
Då faller grunden bort och med den allt annat.
Kyrklig vigsel är mellan man och kvinna, det finns numera ett otal andra sätt för homosexuella att ingå förbund med varandra.
Att tvinga kyrkan på knä med politikernas hjälp ger ingen välsignelse från hjärtat.
Anita Nordkvist, Söderhamn

Theodor sa...

Hej och välkommen Anita!
Jag håller med dej helt, Anita! Många är ju bara intresserade av den trevliga formen och bryr sig inte så värst mycket om innehållet av urkunden som gett upphov till kristendomen.
Därför vore det bra om alla kyrkor skulle avsäga sig vigselrätten, inkl. Svenska Kyrkan, men detta skulle så klart leda till ett Ramaskri ...

Även om jag anar att det blev väldigt många kristna som röstade på GPs nätenkät så kan vi nog vara vissa om att det finns många fler i landet som inte kan acceptera Regners förslag än vi anat!
Det är det som jag vill få fram i den här bloggen!
Det är klart att politiken inte ska få bestämma över trons verklighet och sätt att visa det.

På ett sätt vore det dock bra om politikerna kunde "tvinga" kyrkan på knä! Riktigt på knä inför Gud alltså!

Carl Gustafsson sa...

Här är lite tankar om själva röstningen...

http://perherman.wordpress.com/2008/11/11/gps-webbundersokning-om-homoaktenskap/

Mvh
Carl

Theodor sa...

Det var fler som hade såna iakttagelser alltså! Bra! De finns kvar och talar sitt eget språk!

Anonym sa...

Homoäktenskap - ett sovjetiskt experiment!

Homorörelsen har sitt ursprung i ett sovjetiskt experiment från 1920-talet.

Då ville kommunistiska ledare avskaffa äktenskapet. Den sovjetiske ledaren Krilenko sade:

"Varför skulle staten bry sig om vilka som gifter sig med vem?...Den fria kärleken är det ultimata målet för en socialistisk stat... I denna stat kommer äktenskapet att befrias från varje plikt och den kommer att omvandlas till en absolut fri förening mellan två personer".

Agendan hos gaylobbyn, de radikala feministerna och hos de sekulära ateisterna har kusliga likheter med den sovjetiska modellen.

Glöm inte att kyrkor attackerades, brändes ned och skövlades. Kristna människor avrättades, förvisades till gulag och sattes på sinnessjukhus för omskolning.

Vad rör sig i Reinfeldts och Ohlys huvuden? Hur långt tänker de gå i sin iver att slakta äktenskapet på ateismens destruktiva altare?

Lars Rudström sa...

Jag protesterar på det allvarligaste mot "Anonym":s senaste inlägg nedan enligt följande:
...de sekulära ateisterna har kusliga likheter med den sovjetiska modellen".
För det första borde nog "Anonym" lära sig vad "sekulär" betyder! Att använda uttrycket "sekulär ateist" är tavtologi! Svårt med det svenska språket kanske?
Den svenska sekulära humanismen, dit jag räknar mig, har ingen som helst anknytning till det gamla Sovjet.
Jag ber "Anonym" visa vari min livsåskådning överensstämmer med bolsjevikernas?
SVARA!