fredag 11 januari 2008

Karismadramat - om sanningen och maktmänniskan

Tidningen Dagen har på ett förträffligt sätt rapporterat om Karismaförsamlingen och dess nedgång.

Det kan kännas pinsamt för oss troende att veta att inte bara vi utan också meningsmotståndare kan läsa så detaljrikt om saker om ju verkligen inte betonar kristendomen som vackrast. Det är dock nödvändigt och kan hjälpa oss andra att vakna om egna situationer och bara det är oerhört nyttigt. Förhoppningsvis kan det också vara som en eye opener för dem som själva utsätter andra för sådana smärtor som vi kunnat läsa att många gått igenom. Det är alltså oerhört viktigt att sådana saker som faktiskt har hänt belysas av dem som vill förmedla sanning och inte bara vill svärta ner troende. Positivt är att alla inblandade har fått komma till tals.
Det är viktigt med sanningen. Den ska komma fram! Sanningen gör oss fri, det gäller alla människor och även oss som räknar oss som Jesustroende och på ett eller annat sätt blivit intrasslade i skadliga beteendemönster.

Att se till att sanningen kommer fram även i egna led är också viktigt ur en annan synvinkel. De som erkänner sina fel utan att gömma sig kommer fortsättningsvis att uppfattas som mera trovärdiga. Trovärdighet är ytterst viktig för en som vill vara en Jesu efterföljare. Man skall alltså vara tro-"värdig" något som är mycket mer än bara uppfattas som trovärdig!

Jag kan inte komma ifrån känslan att det har varit viktigare med att uppfattas som trovärdiga för de här pastorerna än att verkligen vara trovärdiga. Dessvärre har inte det ändrat sig efter att ha läst deras egna berättelser...

Visst ska man förlåta. (Läs gärna hur det gick till när David bemöttes av Natan efter att ha varit förövare....) När någon som själv har förvållat mycket smärta ska han dock akta sig för att själv uppmana sina offer att förlåta.... för då är risken mycket stor att han avslöjar sig som en riktig maktmänniska....

När det gäller tankar kring att handskas med maktmänniskor vill jag rekommendera läsning av två helt olika böcker om personer som i sitt ledarskap överskridit viktiga gränser.
Jag har kommenterat nedanstående böcker tidigare på denna blogg. Välkommen att ta del av det för den som vill:
* *
*Den farliga maktmänniskan - Edin
*Makten och ärligheten