tisdag 15 januari 2008

Ekumenikens två diken

Dan Johansson skrev ett läsvärt inlägg i Dagen om ekumenikens faror. Vi är vana att bli uppmuntrade att acceptera andra troendegrupper nästan oavsett vilka uppfattningar de än har. Och jag tror det är bra, fast med modifikation! Vi är naturligtvis väldigt olika när det gäller bibelsyn och kristen bakgrund. En del av oss har säkert kvar en del av 60-talets tänkande att alla troende bara måste tycka likadant om allting. Så länge de inte gör det, så får vi se till att vi övertyger dem om sanningen, för det råkar vara just vi…. som har rätt! Tur för oss! Om det bara vore så enkelt! Alla förstår nog att saken inte är just så enkel! Brottas vi med den frågan så tror jag vi behöver tänka på ordet "Ty vi förstår till en del" (1Kor13:9). Vi behöver alltså ödmjukhet när det gäller att tolka bibeln utan att för delen släppa våra bibeltolkning!

Det finns dock ett dike till! När man förstått att man inte har patent på sanningens tolkning, då är det lätt att man går så långt att man förlorar allt! Jag tror det är det Dan vill varna oss för. Hur hamnar vi där? Jo, om vi är tröga till att förstå Ordet och avvaktar vad pastorn har att komma med då blir man undernärd! Vi ska studera skriften själva och vara ivriga i detta! Jag befarar att allt för många yngre kristna aldrig ens läst uppenbarelseboken och knappast fått höra predika om det heller. De har knappast någon kunskap och uppfattning om det profetiska ordet. Petrus skriver: "så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan." (2Pet1:19) Hur ska vi kunna se i dagens mörker när vi inte lär oss det från skriften?

Utifrån denna kunskap förstår vi att framtidens enhetskyrka som Uppenbarelseboken talar om är något vi behöver tänka på när vi samtidigt öppnar oss och lyssnar på andras bibelförståelse.
Johannes påpekar i sitt brev en avgörande riktlinje som vi aldrig får glömma: "Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen." (1Joh.4:2,3)

Jag för min del hoppas att Dan som publicerat en tjock bok om det profetiska ordet också lägger sina tankar på nätet så att fler på ett lättare sätt kan ta del av dem.