måndag 28 januari 2008

Ateister - gör skäl för er tro!

Alla ska behöva göra skäl för sin tro!
P1 har nu i helgen börjat med det teologiska rummet med som första fråga om det går att definiera Gud.
Thomas Österberg efterlyser en rejäl förnyelse så att det inte blir detsamma som filisofi. Då skulle jag verkligen önska mig att inte bara de sedvanliga frågorna tas upp om hur man kan veta att Gud finns och sånt även om det naturligtvis är en relevant fråga i ett sånt program. Jag skulle speciellt villja se baksidan på den frågan. Jag menar att ateister ska behöva frågas om just sin tro! De tror ju också! De tror på förnuftet. Men vad har de för grund för det egentligen? Om allting i universum finns där pga slumpartade händelser, vad finns det då för grund att tro att man genom förnuft kan komma till sanning? I en oordnad kan det väl knappast bli någon ordning? Så den som tror på förnuft har all anledning att förklara hur den kan tro på förnuft som ett slags Gud som evoluerar med tiden och blir allt mäktigare ju längre tiden fortskrider… Gärna nya sätt att se på så kallad icke-tro som kanske ändå är ett slags tro! Kan bli spännande!


Därtill kommer att allt färre konfirmander lär bekänna sin tro på bibelns gud. Problemet är dock att de lätt kan hamna i ett ingenmansland när det sägs att det inte finns någon Gud. Ateisterna håller hus där. De påstår att det går bra att leva utan att tro på en Gud, men har de rätt? Jag anser att de genom bakdörren tagit in förnuftet som sin gud! Den dyrkar de så gott som varje dag. Det handlar om en liten speciell gud som inte utvecklat sig riktigt än och hur den kommer att se ut om 30 år vet man egentligen inte, men det lär vara hur enkelt som helst att tro på denna gud. Finns det skäl att tro på denna gud då? Det är det som är frågan! Hoppas man tar tag i frågan i det "teologiska rummet" och slutar leka kurra gömma....

Min slutsats: vi kan inte leva utan något slags gud, men inte alla har insett att de bytt ena guden med den andre, men om det är ett bra byte är en annan fråga...
Dagen 2