onsdag 7 november 2007

Använd möjligheterna till kontakt - de finns

Vi har ingen anledning att ha en negativ attityd mot moderna tekniska hjälpmedel, anser jag. Materian har ju skapats av Gud och är god som sådan men kan så klart användas på ett felaktigt sätt.
Därför ska vi troende inte vara sena till att använda alla möjliga medel för att nå ut och in. Visst kan personliga relationer aldrig ersättas av nätkontakter; sånt är ganska självklart. Vi ska dock inte underskatta den möjlighet en nätkontakt kan utgöra för en människa som aldrig innan vågat att uttala sig om sina innersta frågor eller problem i en personlig relation, men nu äntligen vågar göra det på nätet därför att det kan göras anonymt! Där ser ingen att jag stammar och inte är så vacker ... När vi då på ett finkänsligt sätt kan vårda en sådan kontakt, kan sånt få verklig betydelse i någons liv, antingen genom att kontakten blir personlig efter att förtroende skapats eller genom att personen i fråga genom nätkontakten fått lindring för sina problem. Någon att lyssnat! För någon som alltid har blivit avvisad i sitt liv kan bara det vara av enorm betydelse. Att vara genuin även i våra nätkontakter och med en ständig bön i hjärtat till Gud kan eka in i evigheten!
Här finns också stora möjligheter speciellt för enskilda troende som har utrustats med ett hjärta för människor att nå ut med stora möjligheter att även nå in! Genom Twingly-funktionen kan man även länka till artiklar som många läser och som också är intresserade av att veta vad bloggare skriver om det! Gör gott när möjligheten finns! "Natten kommer då ingen kan arbeta." (Joh.9:4) Låt kyrkorna uppmuntra sina medlemmar till sånt arbete!

Dagen: Hur kan kyrkorna nå in? 2007-11-07