tisdag 23 oktober 2007

Välkommen till debatt!

Det är inte alla som har den tydliga insikten hur saker och ting förhåller sig när det gäller de stora frågorna kring mänsklighetens uppkomst. Många gånger har det blivit en kakafoni av tankar som jag upplever varit grötig. Som talesman för Genesisföreningen har nu Anders Gärdeborn lagt fram några tankar som kan vara till nytta för att rensa luften kring allt som sägs och skrivs om fundamentalistiskt tänkande. Världen blir ju definitivt inte bättre genom att svartmåla andra. Speciellt när man har olika utgångslägen ska man hålla sig till sakfrågan. Detta gäller båda parter i frågan så klart.
Sen kan man fråga sig om någon i båda parterna genom att resonera sakligt för den orsaken kommer att byta grupp. Det tror jag knappast. Att så snabbt som möjligt samla på sig så mycket ammunition som möjligt för att mata argumentkanonen skapar bara ett rökridån. Bägge parter kanske ropar så högt som de kan att de vinner, och de som står en närmast kanske applåderar, men om man verkligen lyssnat och kommunicerat är tveksamt. Då är det mera lönsamt att ta varandras vetenskapliga argument på allvar och verkligen lyssna på varandras tankar. Det handlar som sagt inte om att vinna, det handlar om det som är sant och trovärdigt och på det sättet främja kunskap kring de här frågorna.
Jag uppmanar sakkunniga i frågan om utvecklingsläran att bemöta Anders tre punkter. Vi andra läser gärna inläggen och får väl bedömma hur pass duktiga parterna är att bemöta varandra på ett sakligt och respektfullt sätt.
Dagen: Evolution bevisar inte ursprunget, 2007-10-23