tisdag 30 oktober 2007

Vem indoktrinerar egentligen?

Alf Svensson sätter fingret på ett ömt ställe när han i Dag(en) skriver :

"Föreställningen att "religiösa" friskolor "indoktrinerar" och att allmänna skolor fostrar är nog ingalunda enkel skillnad för vare sig ministrar eller andra myndighetsrepresentanter att förklara."

Men vad för sorts glasögonen använder man egentligen när man uttalar sig, för det är faktiskt avgörande! Det som många inte verkar se är hur man utifrån humanistsidan själv indoktrinerar eleverna att de ska tänka på ett visst sätt, där makroevolutionen inte presenteras som en möjlighet utan som fakta. Men då går man ju helt enkelt för långt!? Där finns ju inga fakta, bara aningar, och som mest teorier! Min fråga är därför varför humanisternas åsikt ska indoktrineras på det sättet, för det ju det som händer. Ingen vågar verkligt ifrågasätta. Hur vetenskapligt är det egentligen? Har inte den åsikten förändrats till en slags tro med fundamentalistiska drag? Därtill kommer att vetenskapen ändrar sig hela tiden, och i praktiken ofta går i ledband för dem som har ekonomiska intressen.

Det är slående hur humanisterna, med Ulvskog i spetsen, hellre ägnar sig åt ideologiskt smutskastning när det gäller friskolor än att de verkligen vill ge sig in i debatt. Vilken otrolig intolerans! ALLA bara måste se på saken enligt hennes sätt, annars så räknas man som fundamentalist! Men vem är det då faktiskt som är fundamentalist? Är det inte Ulvskog själv och de som går i hennes led? Vakna till nu!

Det märkliga är att om en förespråkare för friskolor vill diskutera kring frågan om hur man ska undervisa på friskolorna i Dagen då verker ingen nappa på det. Undrar bara varför! Se även här och här!